Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 14:03:30
Powrót do projektu
PRZYSZKOLNE PARKINGI ROWEROWE W

Przyszkolne parkingi rowerowe w ZS nr 116

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje montaż stojaków rowerowych wraz z wiatami (zadaszeniem) oraz samoobsługowych stacji rowerowych, z obu stron wejść do Szkoły - od ul. Korynckiej oraz Wichrowej

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół nr 116, ul. Koryncka 33 oraz Wichrowa 4

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Szkoły, Teren ogólnodostępny


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzieżWszyscy
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren rekreacyjno-sportowy przynależący do Zespołu Szkół nr 116 otwarty jest dla wszystkich w godzinach pozalekcyjnych pon-pt od godziny 16.00, sob.-niedz., dni wolne, wakacje od 8.00 do zmierzchu


Pełny opis projektu

Podstawowym elementem są uniwersalne stojaki u-kształtne zapewniające bezpieczne zapięcie i oszczędzające miejsce ponieważ umożliwiają przypięcie co najmniej dwóch rowerów do jednego stojaka. Z uwagi na istniejące utwardzenie nawierzchni miejsc wyznaczonych do parkowania będą to modele do przykręcania do nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Obie stacje miałyby być zadaszone odpowiednimi wiatami.

Aktualnie szkoła dysponuje kilkoma stojakami na rowery oraz boksem na terenie wewnątrzszkolnym, jednak są to obiekty niezadaszone oraz nieporęczne pod kątem przypinania rowerów.

Rowerowe stacje samoobsługowe zachęcą dzieci do majsterkowania, samodzielnych krótkich napraw i tym samym do częstszego korzystania z roweru.

Udostępnienie miejsc parkingowych dla rowerów jest wymagane przez obowiązujące od 2006 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Przykładowo, dla szkół podstawowych minimum to 50 stojaków/100 dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Lepsza infrastruktura rowerowa zachęci dzieci i rodziców do zmiany samochodów na jednoślady. Z uwagi na brak miejsc do parkowania przy szkołach rodzice często karani są mandatami za stawanie w miejscach niedozwolonych. Warszawa wzorem miast zachodnioeuropejskich powinna promować dojazd rowerem dzieci do szkół. Ogranicza to korki, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, redukuje zagrożenie otyłością i wzmacnia odporność wśród dzieci, młodzieży a także wśród dorosłych.

Należy mieć na uwadze, że jakość powietrza w Wawrze wciąż dramatycznie się pogarsza a główną przyczyną jest zwiększony ruch pojazdów. Niech szkolna nauka o ekologii idzie w parze ze zdrową praktyką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt pojedynczego stojaka polskiego producenta wraz z montażem – 300 zł brutto

25 szt. = 7.500 PLN

Koszt jednego modułu wiaty rowerowej na pięć stojaków z montażem i 10-letnią gwarancją na antykorozyjność – 5000 zł

10 szt. = 50.000 PLN

Koszt samoobsługowej stacji rowerowej z montażem – 1500 zł

4 szt. = 6.000 PLN


Całkowity koszt projektu: 63 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Mycie wiat raz w roku = 70PLN x 10 = 700PLN

Konserwacja stacji rowerowych - 300PLN / rok


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki