Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-31 13:57:31
Powrót do projektu

Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych

status: Zgłoszony


Siłownia plenerowa, obok placu zabaw, będzie tworzyć strefę sportowo-rekreacyjną dla Małych i Dużych Mieszkańców Miedzeszyna. Ze względu na bliskie sąsiedztwo lasu, będzie wykorzystywana przez specerowiczówspacerowiczów, biegaczy, czy osoby uprawiające nordic walking, z kolei ze względu na sąsiedztwo placu zabaw będzie wykorzystywana przez dzieci, ich rodziców, dziadków czy opiekunki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1886293890711
szerokość geograficzna: 52.1646271148287

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Róg ulicy Liliowej i Brodnickiej (działka o nr 3/1 z okręgu 3-12-78), siłownia plenerowa zlokalizowana zaraz za placem zabaw Liliowy Zakątek.

Istotne informacje o lokalizacji

Działka o nr 3/1 z okręgu 3-12-78, zlokalizowana przy ulicy Brodnickiej (róg ulicy Brodnickiej i Liliowej) wg planu należy do Skarbu Państwa (opinia/zgoda Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w załączeniu). Siłownia Plenerowa na część działki - 200m2 (lewa strona działki z uwzględnieniem maksymalnej odległości od ulicy Brodnickiej), będąca przedłużeniem Placu Zabaw, furtka od ulicy Brodnickiej.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny, ogrodzony, z dostępnością dla użytkowników w godzinach 6.00-22.00. Będą z niego korzystać zarówno mieszkańcy pobliskich osiedli, domków wolnostojących, jak i mieszkańcy Wawra i Warszawy z zachowaniem zasad opisanych w regulaminie Siłowni Plenerowej. Regulamin będzie umieszczony na tablicy przy wejściu na Siłownię Plenerową.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu uzupełnienie lokalnej infrastruktury w ogólnodostępne urządzenia sportowe zlokalizowane na świeżym powietrzu. Usytuowanie urządzeń zapewni swobodny dostęp nie tylko wszystkim mieszkańcom okolicy (4 duże osiedla w zabudowie bliżniaczej oraz liczne domki wolnostojące) ale również pozostałym osobom mieszkającym w tym rejonie, jak i samej Warszawie. Siłownia plenerowa będzie przedłużeniem placu zabaw Liliowy Zakątek. Tuż obok urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych zlokalizowane będą urządzenia do ćwiczeń dla dzieci. Proponowany sprzęt siłowy jest prosty, angażuje ciężar własnego ciała dzięki czemu przeznaczony jest dla ogółu społeczeństwa, zarówno dla osób mniej wysportowanych, bardziej wysportowanych jak i dla osób starszych. Siłownia zewnętrzna pozwoli naszym Małym i Dużym połączyć ruch na świeżym powietrzu z obcowaniem wśród ludzi, ale także będzie promować aktywny styl życia (poprawa krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej) i wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie (wzmacni odporność, świetnie zredukuje stres, a piękno otoczenia uspokoi). Siłownia zewnętrza będzie zachęcać każdego do aktywności fizycznej: rodziców, dziadków czy opiekunki, którzy przyszli z dziećmi na plac zabaw, również spacerujących seniorów, a także same dzieci, które od młodego wieku będą uczyć się, że sport to samo zdrowie. Ponad to uprawianie sportu na świeżym powietrzu uczy dzieci wytrwałości, dążenia do celu, wyrabiania nie tylko siły mięśni, ale i woli.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stworzenie przestrzeni umożliwiającej lokalnej społeczności (ok 250 rodzin) oraz mieszkańcom Wawra i Warszawy uprawianie sportu, odpoczynek, rekreację na łonie natury, nawiązywanie nowych znajomości, zaciśnianie więzi społecznych. W najbliższej okolicy nie ma podobnego obiektu a dostęp do tych zlokalizowanych dalej wkrótce zostanie odcięty poprzez budowaną Południową Obwodnicę Warszawy. Siłownia zewnętrzna ma na celu zachęcać każdego do aktywności fizycznej: rodziców, którzy przyszli z dziećmi na plac zabaw, osoby starsze, a także dzieci, które od wczesnego dzieciństwa będą miały szansę korzystać z tego typu urządzeń i tym samym dbać o swoje zdrowie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

URZĄDZENIA SIŁOWE DLA DZIECI - 11500zł:

1. Koła Tai Chi dla dzieci - 2600zł

2. Biegacz dla dzieci - 2900zł

3. Wahadło + Pajacyk dla dzieci - 2800zł

4. Rowerek + Stepper dla Dzieci - 3200zł

URZĄDZENIA SIŁOWE DLA DOROSŁYCH - 27850zł :

1. Biegacz - 2450zł

2. Orbiterek - 3550zł

3.Twister+Wahadło - 2250zł

4.Wyciąg górny+Wyciskanie siedząc+Pylon - 4200zł

5.Prasa nożna+Wioslarz+Pylon - 4900zł

6.Ławka_Prostownik pleców+Pylon - 2500zł

7. Montaż urządzeń siłowych + transport - 8000zł

DODATKOWE KOSZTA - 27250zl:

1. Tablica Informacyjna - 700zł

2. Kosze na śmieci/3 szt -1500zł

3. Stojak na rowery/1 szt - 1000zł

4. Ławki z oparciem /3 szt -1500zł

5. Latarnia uliczna wraz z zasilaniem /2 szt - 15 000zł

6. Trawa 200 m2 - 1600zł (1m2-8zł)

7. Ogrodzenie 23 przęsła po 2.5m długości, koszt 1 przęsła 150 zł - 3450zł

8. Furtka - 700zł

9. Drzewa szczepione na pniu 6 sztuk (1 szt 300zł) - 1800zł


Całkowity koszt projektu: 66 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszta sprzątania, konserwacji, energii (oświetlenie)


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • LILIOWY ZAKATEK - silownia plenerowa dla Małych i Dużych - wizualizacja.jpg