Autor projektu - zmiany z 2017-01-19 09:51:19
Powrót do projektu

Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, szerokie przystanki, zieleń miejska

status: Zgłoszony


Projekt zakłada rewitalizację odnowienie południowego odcinka ul Marszałkowskiej (pl. Unii Lubelskiej - pl. Konstytucji) poprzez wyznaczenie kontrapasa rowerowego, poszerzenie przystanków tramwajowych, budowę nowych dojść do przystanków, zmniejszenie prędkości przelotowej aut i poszerzenie istniejących pasów zieleni. Projekt jest okrojoną wersją miejskiej propozycji przebudowy tego odcinka z 2013 roku, która mimo zapowiedzi nie została zrealizowana.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0189700126647950189700126648
szerokość geograficzna: 52.218243189228662182431892287

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Marszałkowska (od pl. Unii Lubelskiej do pl. Konstytucji)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • seniorzy
 • rowerzyści
 • piesi
 • pasażerowie

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada dalszą rewitalizację dalsze odnowienie południowej Marszałkowskiej jako lokalnej ulicy handlowo-usługowej dzięki poprawie jakości przestrzeni, zwiększeniu dostępności i zmniejszeniu prędkości przelotowej aut. Przy okazji uzupełnienie brakującego fragmentu rozwijającej się tym rejonie infrastruktury rowerowej. Brak tu bezpiecznych rozwiązań rowerowych, które zapewniłyby ruch w obydwu kierunkach ul. Marszałkowskiej, a także zapewniły bezpieczne połączenie z innymi istniejącymi lub planowanymi drogami rowerowymi.- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl. Unii Lubelskiej - pl. Konstytucji

- poszerzenie przystanków tramwajowych w okolicy pl. Zbawiciela i pl. Unii Lubelskiej (nowa szerokość umożliwi zamontowanie wiat przystankowych)

- budowa nowego dojścia na przystanek od strony ul. Zoli

- wyznaczenie pasów zieleniDo projektu załączono szczegółową koncepcję i rysunki techniczne opracowane w 2013 roku, jednak niniejszy projekt jest jego okrojoną wersją i nie przewiduje realizacji projektu w pełnym zakresie (bez ingerencji w pl. Konstytucji i pl. Zbawiciela).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Marszałkowska na tym odcinku w dokumentach strategicznych i analizach ruchu przewidziana jest jako ulica lokalna, a nie tranzytowa (te funkcje mają pełnić ul. Waryńskiego i Al. Ujazdowskie). Projekt jest zgodny z nową Warszawską Polityką Mobilności.

2. Pomiary ruchy w tym rejonie pokazują rosnący udział ruchu rowerowego, a w okolicy domykają się kolejne szlaki rowerowe. Rowerzyści, którzy jeżdżą chodnikiem, zostaną skierowani na specjalny pas ruchu.

3. Doświadczenia wielu miast uczą, że zwiększenie atrakcyjności ulic dla pieszych i rowerzystów kosztem ruchu samochodowego ożywia lokalny handel i usługi.

4. Wyznaczenie kontrapasa stwarza szansę na uporządkowanie problemu dostaw i wyznaczenie specjalnych miejsc dla dostawców w określonych godzinach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys sporządzony w oparciu o koncepcję kontrapasa rowerowego zamówioną przez Zarząd Transportu Miejskiego w 2013 roku - budżet ten pomniejszono jednak o elementy, których ten projekt nie przewiduje (przebudowa pl. Zbawiciela i pl. Konstytucji oraz budowa wylotu kontrapasa na Śniadeckich).1. Przebudowa wyspy centralnej na pl. Unii Lubelskiej wraz ze zmianą organizacji ruchu - 17 360 zł

2. Wyznaczenie kontrapasa na odcinku pl. Unii Lubelskiej - ul. Litewska, zmiana organizacji ruchu, przebudowa peronu przystankowego, budowa chodnika od ul. Zoli do peronu przystankowego, wykonanie pasa zieleni - 309 346 zł

3. Wyznaczenie kontrapasa na odcinku ul. Litewska - pl. Zbawiciela, zmiana organizacji ruchu, poszerzenie peronu przystankowego, wykonanie pasa zieleni - 271 923 zł

4. Wyznaczenie kontrapasa na odcinku pl. Zbawiciela - pl. Konstytucji, zmiana organizacji ruchu, wykonanie pasa zieleni - 123 227 zł

5. Budowa łącznika rowerowego na pl. Konstytucji od ul. Marszałkowskiej do drogi rowerowej na ul. Waryńskiego (przebudowa pasa technicznego i parkingu przy Hotelu MDM - bez budowy łącznika rowerowego do ul. Koszykowej, wylotu kontrapasa w ul. Śniadeckich oraz przejazdów rowerowych Piękna-Koszykowa) - 224 314 złRAZEM: 946 170 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 946 170,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ew. koszty utrzymania zieleni i odnowy oznakowania poziomego. Koszty takie jednak już są ponoszone, niezależnie od organizacji ruchu.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

 • Mapa orientacyjna.png
 • Przepustowość.png
 • Przekrój ulicy.pdf
 • Rysunek 1.pdf
 • Rysunek 2.pdf
 • Analiza i koncepcja konstrapasa 2013.pdf