Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:46:09
Powrót do projektu

Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, zieleń miejska

status: Zgłoszony


Projekt zakłada odnowienie okolic południowego odcinka ul. Marszałkowskiej (ul. Śniadeckich - pl. Konstytucji - pl. Zbawiciela) poprzez wyznaczenie kontrapasa rowerowego, drogi dla rowerów, zmniejszenie prędkości aut i wyznaczenie pasów zieleni. Projekt jest okrojoną wersją miejskiej propozycji przebudowy tego odcinka z 2013 roku, która mimo zapowiedzi nie została zrealizowana.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0170710086823
szerokość geograficzna: 52.2212272671668

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Południowa pierzeja pl. Konstytucji oraz ul. Marszałkowska od pl. Konstytucji do pl. Zbawiciela

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada dalsze odnowienie południowej Marszałkowskiej jako lokalnej ulicy handlowo-usługowej dzięki poprawie jakości przestrzeni, zwiększeniu dostępności i zmniejszeniu prędkości przelotowej aut. Przy okazji uzupełnienie brakującego fragmentu rozwijającej się tym rejonie infrastruktury rowerowej. Brak tu bezpiecznych rozwiązań rowerowych, które zapewniłyby ruch w obydwu kierunkach ul. Marszałkowskiej, a także zapewniły bezpieczne połączenie z innymi istniejącymi lub planowanymi drogami rowerowymi.- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji - pl. Zbawiciela

- wyznaczenie pasów zieleni

- budowa łącznika drogi dla rowerów między ul. Śniadeckich i Koszykową wzdłuż południowej pierzei pl. Konstytucji[projekt okrojony po weryfikacji, dlatego w kolejnym roku autor planuje składać projekt na odcinek pl. Zbawiciela - pl. Unii Lubelskiej:

- poszerzenie przystanków tramwajowych w okolicy pl. Zbawiciela i pl. Unii Lubelskiej (nowa szerokość umożliwi zamontowanie wiat przystankowych)

- budowa nowego dojścia na przystanek od strony ul. Zoli]Do projektu załączono szczegółową koncepcję i rysunki techniczne opracowane w 2013 roku, jednak niniejszy projekt jest jego okrojoną wersją i nie przewiduje realizacji projektu w pełnym zakresie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Marszałkowska na tym odcinku w dokumentach strategicznych i analizach ruchu przewidziana jest jako ulica lokalna, a nie tranzytowa (te funkcje mają pełnić ul. Waryńskiego i Al. Ujazdowskie). Projekt jest zgodny z Warszawską Polityką Mobilności.

2. Pomiary ruchy w tym rejonie pokazują rosnący udział ruchu rowerowego, a w okolicy domykają się kolejne szlaki rowerowe. Rowerzyści, którzy jeżdżą chodnikiem, zostaną skierowani na specjalny pas ruchu.

3. Doświadczenia wielu miast uczą, że zwiększenie atrakcyjności ulic dla pieszych i rowerzystów kosztem ruchu samochodowego ożywia lokalny handel i usługi.

4. Odnowienie pierwszego odcinka ul. Marszałkowskiej stwarza potencjał zgłoszenia kolejnego projektu na dalszy odcinek ulicy w kolejnej edycji BP.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przebudowa sygnalizacji świetlnych: 500 000 zł

Roboty drogowe (korekta geometrii jezdni, przebudowa chodników oraz budowa dróg dla rowerów): 500 000 zł

Dokumentacja projektowa: 100 000 zł

łącznie: 1 100 000 zł


Całkowity koszt projektu: 1 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ew. koszty utrzymania zieleni i odnowy oznakowania poziomego. Koszty takie jednak już są ponoszone, niezależnie od organizacji ruchu.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • Przepustowość.png
  • Przekrój ulicy.pdf
  • Rysunek 1.pdf
  • Rysunek 2.pdf
  • Analiza i koncepcja konstrapasa 2013.pdf