Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 16:28:20
Powrót do projektu

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Gdańskiej Hłaski do PelplińskiejŁomiańskiej

status: Zgłoszony


Budowa ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej - z włączeniem do odcinka realizowanego do ul. Klaudyny przez firmę Skanska w ramach budowy budynku mieszkalnego. Nawierzchnia bitumiczna.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9697782993317
szerokość geograficzna: 52.2783855389037

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Południowa strona ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny, całą dobę, dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2 m. po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej Hłaski do ul. Łomiańskiej. Dalej aż do ul. Rudzkiej ścieżka rowerowa będzie budowana wkrótce przez firmę Skanska w ramach budowy dojazdów do realizowanego osiedla mieszkaniowego.Ścieżka będzie rozpoczynać się biec po południowej stronie ul. Gdańskiej ok. 50 m od skrzyżowania z ul. Marka Hłaski, naprzeciw zakończenie planowanej ścieżki rowerowej do ul. Łomiańskiej. Na skrzyżowaniu z ul. Hłaski zostaną wykonane przejazdy rowerowe przez 2 ramiona skrzyżowania (ulice Hłaski i Gdańską) oraz krótki odcinek ścieżki rowerowej łączący te przejazdy po łuku.Projekt jest komplementarny z odcinkami ścieżki rowerowej już wykonanymi lub planowanymi do wykonania:

- odcinek od Gdańskiej do Kolektorskiej przez park Stawy Kellera do ul. Słowiańskiej - odcinek ten będzie realizowany w roku 2016 z poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Zakończenie ścieżki rowerowej włączeniem do planowanej ścieżki budowanej przez firmę Skanska wzdłuż ul. Rudzkiej zaczynającej się przy ul. Łomiańskiej. W ramach projektu przejazdy rowerowe przez ul. Gdańską i Marka Hłaski.z Budżetu Partycypacyjnego 2016

- odcinek Łomiańska - stacja pomp - wykonany przez firmę Skanska w 2016 r.

- odcinek - stacja pomp - Klaudyny wraz z budową ronda - do wykonania przez firmę Skanska

- odcinek rondo - do włączenia w ścieżkę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej - BP 2017.Dodatkowo projekt obejmuje budowę wzdłuż ścieżki rowerowej chodnika na odcinku Gdańska - Łomiańska. Chodnik o szerokości 2 m z płyt betonowych 50 x 50 oddzielony pasem zieleni o szer. 1,5 m lub opaską kamienną. Nasadzenia krzewinek o wysokości 20 - 30 cm, zniechęcające do przekraczania przez pieszych.Niestety plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej. Według tego planu ścieżka rowerowa jest planowana po zachodniej stronie ul. Hłaski. Niestety jest to bardzo kosztowne gdyż po tej stronie nie ma miejsca w pasie drogowym - trzeba by przesunąć jezdnię ulicy. Dlatego zdecydowano, że na odcinku wzdłuż ul. Gdańskiej ruch rowerów będzie odbywał się jezdnią.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej, który powstanie w 2016 r. po realizacji ścieżki przez Stawy Kellera od ul. Słowiańskiej do ul. Gdańskiej, realizacji odcinka ścieżki w ul. Rudzkiej przez firmę Skanska z istniejącymi ścieżkami wzdłuż trasy AK. Projekt komplementarny z innym projektem składanym do BP 2017 - uzupełnienia brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy AK na odcinku ul. Mickiewicza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt ścieżki; ok. 190 : 140 m x 2 x 200 zł = 76 56 000 zł

Koszt chodnika: 140 m x 2 x 200 zł = 56 000 zł

Nasadzenia zieleni: 10 000 zł

Dokumentacja: 10 000 zł

Razem: 152 132 000 zł


Całkowity koszt projektu: 152 132 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania drogi dla rowerów i chodnika.


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki
  • Rudzka2018.jpg
    • PREZENTACJA 1833 - Rudzka.pdf