wsurala - zmiany z 2017-05-30 11:30:30
Powrót do projektu

"Pod latarnią najjaśniej" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul.Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska.

status: Zgłoszony


Postawienie latarni, 2 koszy na śmieci i 1 na psie odchody z zagospodarowaniem zieleni. Celem jest oświetlenie chodnika Górczewska pomiędzy ekranami dżwiękoszczelnymi a ogrodzeniem SP82 nieopodal skrzyżowania ul.Konarskiego oraz remont i oświetlenie chodnika Górczewska - Bolkowska przy przystanku autobusowym Konarskiego 02. Oświetlenie zapewni bezpieczeństwo mieszkańców, uczniów szkoły, idących na przystanki, przychodni, domu kultury.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9187787771225
szerokość geograficzna: 52.2399257708662

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul.Górczewska róg ul.Konarskiego wzdłuż ekranów pomiędzy ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 82 oraz ul. Górczewska od przystanku autobusowego "Konarskiego 02" do drogi osiedlowej Ul.Bolkowska.

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik znajduje się wzdłuż ul. Górczewskiej a pomiędzy ogrodzeniem szkoły podstawowej SP 82 - za ekranami dźwiękoszczelnymi , których wysokość w tym miejscu powoduje brak dopływu światła z latarni znajdujących się po drugiej stronie przez co na chodniku jest bardzo ciemno. Jest to główny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców wysiadających z autobusów 109, 171, 190, 523, 154, wracających z Kościoła , szkoły SP 82, pobliskich sklepów, przychodni czy Ratusza. Jedyna droga „z i do” dla mieszkańców ul.Budy, Grodkowska, Kluczborska, Baborowska. Druga część chodnika, który należałoby zmodernizować , położyć nową nawierzchnię oraz oświetlić znajduje się tuż za przejściem dla pieszych przy SP 82 tj. przy przystanku autobusowym ul.Górczewska 176, nazwa przystanku "Konarskiego 02" do drogi prowadzącej w osiedle ul.Bolkowska.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zgodnie ze stanowiskiem rady d.s. budżetu partycypacyjnego z dnia 31.03.15 r. – projekt spełnia wymagania ponieważ każdemu członkowi grupy społecznej będącej adresatem zadania tj. dzieci, młodzież , dorośli , wszyscy mieszkańcy pobliskich bloków mieszkalnych oraz pozostali mieszkańcy Warszawy i nie tylko mogą korzystać całodobowo z chodnika bez ograniczeń z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa. Brak jakichkolwiek barier godzinowych, osobowych , korzystanie jest bezpłatne i bezwarunkowe – bezpośredni dostęp do efektu realizacji projektu. Możliwość korzystania o każdej porze roku i dnia.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy postawienia latarni celem oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Górczewskiej za ekranami dźwiękoszczelnymi a ogrodzeniem szkoły SP 82. Dodatkowo należałoby posadzić krzewy na pasie zieleni, który jest zaniedbany. Dotychczas posadzone rośliny uschły albo zostały połamane i wyrwane. Teren jest zaniedbany, brudny, pełen odchodów zwierzęcych, właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach korzystając z sytuacji że jak jest ciemno i można nie sprzątać, brak koszy na zanieczyszczenia. Należałoby postawić kosze na śmieci ponieważ na tym odcinku chodnika nie ma gdzie ich wyrzucić a istnieje taka potrzeba- ludzie wyrzucają śmieci w krzaki na chodnik z powodu braku koszy) . Chodnik jest często użytkowanym przejściem dla mieszkańców osiedla i nie tylko. Główny ciąg komunikacyjny dla wysiadających z autobusów linii 154,171,190,109,523 wracających lub jadących do pracy, a także jest ciągiem komunikacyjnym dla dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej SP 82 w Warszawie. Oświetlenie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ludzi ponieważ jest tam bardzo ciemno szczególnie rano kiedy idą do pracy czy dzieci do szkoły oraz wieczorami (po zmroku) a zwłaszcza jesienią i zimą kiedy szybko się ściemnia i powrót do domu nie jest komfortowy z uwagi na fakt że jest bardzo ciemno i robi się niebezpiecznie. Przejście chodnikiem kiedy jest ciemno jest bardzo nieprzyjemne i budzi wśród mieszkańców obawy co do bezpiecznego powrotu do domu. mieszkańcy wolą iść dłuższą drogą W zamian za komfort i bezpieczny powrót.Efekt estetycznego poprzez postawienie koszy na śmieci i na psie odchody oraz zagospodarowanie pasa zieleni poprzez nasadzenie krzewów i posianie trawy.Dodatkowo poprawienie jakości chodnika i oświetlenie go (ul.Górczewska 176, droga osiedlowa do ul.Bolkowskiej) znacząco poprawi bezpieczeństwo pasażerów wysiadających z autobusów przy przystanku " Konarskiego 02" oraz wiernych idących "do i z" Kościoła św. Łukasza. Chodnik który znajduje się w tym miejscu to stare, potłuczone już płyty chodnikowe, które w deszcz tworzą kałuże a dodatkowy brak oświetlenia Chodnikowi brakuje oświetlenia co nie zachęca do przejścia tą drogą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren planowanej inwestycji pogrążony jest w ciemnościach - wcześnie rano zwłaszcza zimą i jesienią oraz wieczorami. Brak oświetlenia chodnika. Bezpieczeństwo i komfort psychiczny ludzi powracających z pracy, dzieci z miejscowej szkoły podstawowej czy wieczorny spacer z psem jest elementem priorytetowym. Poprawi bezpieczeństwo i wpłynie realnie na eliminację zjawisk negatywnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Oświetlenie chodnika za ekranami akustycznymi: 100 000 zł

2. Remont chodnika między Górczewską a Bolkowską wraz z oświetleniem: 30 000 zł

3. Dwa kosze na śmieci i kosz na psie kupy: 3x2500 zł = 7 500 zł

4. renowacja trawnika - 200 m2 x 20,00 zł. za 1 m2 = 4 000 zł

5. nasadzenie krzewów zwykłych i ozdobnych (100 m kw.): 12 800 zł

RAZEM: 154 300 zł


Całkowity koszt projektu: 154 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Projekt generuje koszty związane z dostawa energii elektrycznej, dbaniem o zieleń oraz sprzątaniem tj. opróżnianiem koszy na śmieci . - 1.500,00 zł.- za rok


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • MAPA budżet.pdf
  • mapka.jpg