tskubij - zmiany z 2017-05-30 10:51:30
Powrót do projektu

Praguskowo - rozbawiona Nowa Praga

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw przy skwerze im. Żurowskiego na Nowej Pradze. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni przyjaznej dzieciom i rodzinom na obszarze niemal zupełnie pozbawionym podobnych obiektów, co zwiększy atrakcyjność tej części dzielnicy i wyelimuje ogromny problem odnalezienia bezpiecznego miejsca zabaw najmłodszych mieszkańców Nowej Pragi.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0358786582946780358786582947
szerokość geograficzna: 52.2603763482478

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

skwer im. Żurowskiego przy ul. 11-Listopada (dz. nr 63; obręb 4-13-04)

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zielony - rozległy skwer, w ramach którego możliwe jest zachowanie bezpiecznych odległości pomiedzy proponowanym placem zabaw, a jezdniami. Ponadto powierzchnia placu zabaw zapewni komforotowe użytkowanie urządzeń na nim usytuowanych. Plac zabaw byłby zlokalizowany w bardzo dogodnym punkcie komunikacyjnym - w pobliżu znajdują się zarówno przystanki autousowe (Inżynierska, Dąbrowszczaków, Harnasie, Strzelecka), tramwajowe (Inżynierska), jak i stacja metra (Warszawa Wileńska). Takie usytuowanie umożliwiłoby korzytanie z placu zabaw dzieciom zamieszkującym najbardziej odległe zakątki Pragi Północ. Lokalizacja placu zabaw w stosunkowo bliskim sąsiedztwie Parku Praskiego, Warszawskiego ZOO czy Teatru Baj i Kina Nowa Praha oraz brzegów Wisły może sprawić, że stanie sie on atrakcyjnym punktem spacerów czy weekendowych planów wielu praskich rodzin. Co ważne, w pobliżu wnioskwoanego placu zabaw brak jest podobnych miejsc dostępnych publicznie dla dzieci, w tym maluszków, dla których plac zabaw z odpowiednią nawierzchnią jest często pierwszym bezpiecznym miejscem stawiania swoich pierwszych kroczków w przestrzeniu publicznej.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw byłby otwarty dla wszystkich chętnych dzieci, 7 dni w tygodniu

Zasady korzystania byłyby określone na wywieszonym regulaminie, który określałby kwestie porządkowe i bezpiecznego korzystania z zainstalowanych na placu zabaw urządzeń takie jak np. zakaz śmiecenia czy zakaz wprowadzania psów.


Pełny opis projektu

Wśród gęsto stojących kamienic nie jest możliwe stworzenie wielu placów zabaw. Jednym z nielicznych miejsc, które jest odpowiednie na usytuowanie placu zabaw jest skwer im. Żurowskiego. Istniejący obecnie plac zabaw jest niewielki i niezbyt nowoczesny.Projekt zaklada powstanie placu zabaw skrojonego do potrzeb różnych grup wiekowych dzieci. Plac zabaw byłby podzielony na dwie strefy, tak by ledwie zaczynający chodzić malcy mogli bezpiecznie korzystać z urządzeń dla nich przeznaczonych i zabawek dostosowanych do ich wieku (np. gumowa nawierzchnia amortyzująca upadki). Natomiast starsze dzieci mogły oddawać się bardziej dynamicznym i wymagającym większej zręczności zabawom.Projekt zakłada, że plac zabaw powstałby w miejscu istniejącego placu zabaw przy pozostawieniu działających zabawek, i usunięciu niesprawnych urządzeń. Niemożliwe było znalezienie innego odpowiednio dużego terenu tak, by plac zabaw mógł powstać w nowej lokalizacji, co wynika ze specyfiki zabudowy tej części Pragi. Głównymi trudnościami jest zachowanie wymaganych odstępów pomiedzy placem zabaw, a obiektami takimi jak droga, parking itp.Na terenie placu zabaw powstałyby atrakcyjne urządzenia do zabaw, których spis można znaleźć w kosztorysie. W chwili obecnej liczba urządzeń na placu zabaw znacznie odbiega od standardów XXI wieku i od potrzeb dzieci, których liczba wciąż wzrasta z racji powstawania nowych budynków zasiedlanych przez rodziny z dziećmi.Wraz ze wzrostem atrakcyjności infrastruktury Pragi (zwłaszcza rozbudowy metra) można oczekiwać dalczego wzrostu liczby potencjalnych małych użytkowników placu zabaw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Liczba placów zabaw w stosunku do liczby mieszkańców jest niewielka, a dla dzieci z regionów ulicy Letniej najbliższy plac zabaw znajduje się na sąsiednim Targówku. Można oczekiwać, że w nowopowstałych blokach przy ulicach Kamiennej i Szwedzkiej zamieszka jeszcze więcej dzieci, co spotęguję potrzebę powstania placu zabaw w okolicy.W celu pokazania potrzeby realizacji projektu dołączono porównanie obszarów o identycznej powierzchni: rejonów metra Natolin i Nowej Pragi. Rysunek przedstawia publiczne place zabaw. Już na pierwszy rzut oka widać, że różnica jest przytłaczająca. Należy dodać, iż obiekty dla dzieci w innych dzielnicach są często nie tylko liczne ale też nowoczesne i atrakcyjne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kolejne pozycje:

nr pozycji - nazwa skadłowej części - jednostka miary - cena jednostkowa - wartość netto - vat - wartość brutto1. Naturalna bezpieczna nawierzchnia (piasek/gumowe płytki) - 880m2 - 200,00 zł - 176 000,00 zł - 23% - 216 480,00 zł

2. Ogrodzenie - 120 mb. - 280,00 zł - 33 600,00 zł 23% - 41 328,00 zł

3. Furtka 3 szt. - 800,00 zł - 2 400,00 zł - 23% - 2 952,00 zł

4. Tablica regulaminowa - 1 szt. - 500,00 zł - 500,00 zł - 23% - 615,00 zł

5. Piaskownica - 1 szt. - 1 000,00 zł - 1 000,00 zł - 23% - 1 230,00 zł

6. Zestaw wieżowy - 1 szt. - 50 000,00 zł - 50 000,00 zł - 23% - 61 500,00 zł

7. Huśtawka podwójna - 1 szt.- 21 000,00 zł - 21 000,00 zł - 23% - 25 830,00 zł

8. Huśtawka bocianie gniazdo - 1 szt. - 11 000,00 zł - 11 000,00 zł - 23% - 13 530,00 zł

9. Huśtawka wagowa podwójna- 4 osobowa - 1 szt. - 7 000,00 zł - 7 000,00 zł - 23% - 8 610,00 zł

10. Bujak pojedynczy - 3 szt. - 6 600,00 zł - 19 800,00 zł - 23% - 24 354,00 zł

11. Piramida linowa - 1 szt. - 11 000,00 zł - 11 000,00 zł - 23% - 13 530,00 zł

12. Karuzela - 1 szt. - 11 000,00 zł - 11 000,00 zł - 23% - 13 530,00 zł

13. Ławki - 4 szt.- 1 000,00 zł - 4 000,00 zł - 23% - 4 920,00 zł

14. Kosze na śmieci- 3 szt. - 600,00 zł - 1 800,00 zł 23% - 2 214,00 zł 15. Demontaż niesprawnych urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia - 13 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 430 623,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacyjne tj. sprzątanie, konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • place_zabaw.jpg