Autor projektu - zmiany z 2017-01-20 01:08:20
Powrót do projektu

Zielony plac zabaw na Kępie

ZIELONY PLAC ZABAW NA KĘPIE

status: Zgłoszony


Projekt polega na zasadzeniu dorodnych drzew i krzewów na terenie placu zabaw w rejonie ul. Włóki, który jest w posiadaniu Dzielnicy Wilanów. Projekt przewiduje odpowiednią pielęgnację roślinności.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.134465932846071344659328461
szerokość geograficzna: 52.154994981126881549949811269

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Bruzdowa okolica

Istotne informacje o lokalizacji

Teren placu zabaw


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wskazany obszar jest ogólnodostępnym placem zabaw dla dzieci.


Pełny opis projektu

Projekt polega na zasadzeniu dorodnych drzew i krzewów na terenie placu zabaw w rejonie ul. Włóki, który jest w posiadaniu Dzielnicy Wilanów. Ma to na celu zarówno umilenie spędzania czasu jak i walory ekologiczne. W niedługim czasie kilkaset metrów na północ od tego miejsca będzie przebiegać obwodnica Warszawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ma to na celu zarówno umilenie spędzania czasu jak i walory ekologiczne. Sadzenie drzew i krzewów pozwala poprawić jakość powietrza, poprawia walory krajobrazowe, uatrakcyjnia okolicę i samo miejsce przebywania - głównie opiekunów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Żywopłot od strony ulicy od strony której znajduje się wejście (strona północna działki) wraz z roczną pielęgnacją - ok. 4000 zł

Posadzenie 15 krzewów wraz z roczną pielęgnacją - ok. 1500 zł

Posadzenie 6 drzew o obwodzie ok. 30 cm wraz z 3 letnią pielęgnacją - ok 20000 zł


Całkowity koszt projektu: 25 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dbanie o zieleń, podlewanie


Całkowity koszt eksploatacji: 700,00 zł

Załączniki