slacek - zmiany z 2017-01-30 23:14:30
Powrót do projektu

Wygodny parking przy Broniewskiego

status: Zgłoszony


Projekt zakłada budowę utwardzonego parkingu przy ul. Broniewskiego przed pawilonem handlowym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9429307281970989429307281971
szerokość geograficzna: 52.2721345160427052721345160427

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 89

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren przewidziany pod parking znajduje się w pasie drogowym ulicy Broniewskiego - drogi publicznej. Będzie dostępny dla każdego chętnego.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę parkingu na 50 samochodów w granicach pasa drogowego ul. Broniewskiego w rejonie numeru 89.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Piaski to osiedle składające się głownie z wysokich 10-cio piętrowych bloków. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest ogromne. Kierowcy zastawiają każdą wolną przestrzeń. Równy i bezpieczny parking w miejscu obecnego "klepiska" mógłby odciążyć wąskie uliczki osiedlowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa parkingu - 390 000 zł

Projekt - 40 000 zł


Całkowity koszt projektu: 430 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • parking.PNG