slacek - zmiany z 2017-05-09 16:27:09
Powrót do projektu

Wygodny parking przy Broniewskiego

status: Zgłoszony Projekt zakłada budowę


Budowa utwardzonego parkingu przy ul. Broniewskiego przed pawilonem handlowym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9429307281971
szerokość geograficzna: 52.2721345160427

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Broniewskiego 89

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren przewidziany pod parking znajduje się w pasie drogowym ulicy Broniewskiego - drogi publicznej. Będzie dostępny dla każdego chętnego.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę parkingu na 50 samochodów w granicach pasa drogowego ul. Broniewskiego w rejonie numeru 89.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Piaski to osiedle składające się głownie z wysokich 10-cio piętrowych bloków. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest ogromne. Kierowcy zastawiają każdą wolną przestrzeń. Równy i bezpieczny parking w miejscu obecnego "klepiska" mógłby odciążyć wąskie uliczki osiedlowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opinia ZOM: na przedmiotowym terenie posadzono 10 drzew, należy zmniejszyć zasięg parkingu. Zmiana ilości miejsc parkingowych z 50 na maksymalnie 24.

Parking 600m2 => 600m2 x 355zł = 213 000 zł

Odwodnienie 35 000 zł

Projekt 40 000 zł

Razem 288 000 zł

Sugerujemy dodanie oświetlenia 5 latarni x 6000 = 30 000 zł

Projekt 10 000 zł

SUMA 288 000 zł + 40 000 zł = 328 000 zł


Całkowity koszt projektu: 328 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • parking.PNG