Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-31 11:39:31
Powrót do projektu

Remont chodnika- ulica Czołowa.

status: Zgłoszony


Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika w połączeniu z wymianą krawężnika.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Białołęka Dworska, ulica Czołowa.

Istotne informacje o lokalizacji

Wzdłuż ulicy Czołowej na odcinku od numeru Czołowa 54 do ulicy Kaweckiej ( załącznik nr1).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik przy ulicy Czołowej jest ogólnodostępny bez żadnych ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Czołowej na odcinku od numeru Czołowa 54 do ulicy Kaweckiej (546 m/b). Remont istniejącego chodnika obejmowałby wymianę krawężników i płyt chodnikowych. Proponuję wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej chodnikowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie istniejący chodnik przy ulicy Czołowej jest w bardzo złym stanie ( fotografie w załączniku nr 2, 3), w niektórych miejscach wręcz niebezpieczny. Mieszkańcy wielokrotnie zabiegali o wymianę jego nawierzchni. Zbierali w tej sprawie podpisy. Wyremontowany chodnik poprawi komfort i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 mb - ok. 249 zł.


Całkowity koszt projektu: 136 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i odśnieżania.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 500,00 zł

Załączniki

  • Załącznik 1.JPG
  • Załącznik 2.jpg
  • Załącznik 3.jpg