Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-01 11:55:01
Powrót do projektu

Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Cieślewskich i Orneckiej.

status: Zgłoszony


Montaż lustra drogowego (U18a okrągłego średnicy 120 cm) przy skrzyżowaniu ulic Cieślewskich i Orneckiej.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Cieślewskich i Orneckiej (szkic załącznik nr 2 ).

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Cieślewskich i Orneckiej (szkic załącznik nr 2) w pasie drogowym.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • kierowcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu projektu będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Cieślewskich i Orneckiej.


Pełny opis projektu

Montaż lustra drogowego (U18a okrągłego średnicy 120 cm) przy skrzyżowaniu ulic Cieślewskich i Orneckiej odpornego na działanie warunków atmosferycznych w tym szron, o wypukłej konstrukcji zwiększającej kąt obserwacji. Załącznik nr 1. Montaż pod odpowiednim kątem, zapewniającym widoczność pojazdom nadjeżdżającym z obu kierunków ulicą Cieślewskich.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przebieg ulicy Cieślewskich w tym rejonie oraz sam węzeł komunikacyjny Cieślewskich – Ornecka, to miejsce o bardzo ograniczonej widoczności dla uczestników ruchu drogowego. Usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania wysoki mur Aresztu Śledczego (Załącznik nr 3 i nr 4), uniemożliwia wzajemną widoczność pojazdom poruszającym się ulicą Cieślewskich w obu kierunkach. Montaż lustra znacząco poprawiłaby widoczność, a tym samym bezpieczeństwo.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt obejmuje zakup, montaż oraz obsługę geodezyjną. Składowe poszczególnych pozycji mogą być różne w zależności od oferenta. Całkowity koszt nie powinien jednak przekroczyć kwoty 3300zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 3 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ewentualna konserwacja znaku. Będą to jednak koszty minimalne.


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki

  • załącznik nr 1.jpg
  • załącznik nr 2.JPG
  • załącznik nr 3.JPG
  • załacznik nr 4.JPG