WSW_Włochy - zmiany z 2017-04-11 12:12:11
Powrót do projektu

Bum bum rurki - rytmiczna zabawa

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów gry na instrumentach "bum bum rurki" dla dzieci oraz możliwość wypożyczenia zestawu rurek przez każdą osobę prywatną na podstawie przyjętego regulaminu. Bum Bum Rurki to kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu o siebie lub w dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki. Rodzaj instrumentu muzycznego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394371509552
szerokość geograficzna: 52.1775705207901

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Zespół szkół nr 126 ul.Malownicza31

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia prowadzone w salach szkoły.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Do wzięcia udziału w warsztatach mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani poprzez zapisy; decyduje kolejność zgłoszeń na dany dzień; informacje w Internecie, plakaty w szkołach (miejscu prowadzenia warsztatu) mediach społecznościowych i innych kanałach marketingowych. Zestawy do wypożyczenia każdej osobie prywatnej na zasadach przyjętego regulaminu. Skorzystać może każdy. Do wzięcia udziału w warsztatach mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani poprzez zapisy; decyduje kolejność zgłoszeń na dany dzień; informacje w Internecie - może na stronie szkoły i stronie UD Włochy, plakaty w szkołach (miejscu prowadzenia warsztatu) mediach społecznościowych i innych kanałach marketingowych. Zestawy do wypożyczenia każdej osobie prywatnej na zasadach przyjętego regulaminu. Skorzystać może każdy. Ze względu na określenie miejsca gdzie miałyby się znajdować instrumenty przykładowy regulamin i konieczności zajmowania się nimi (obsługi zgodnie z regulaminem), regulamin powinien być stworzony przez placówkę szkolną aby odpowiadał rytmowi i charakterystyce pracy tej instytucji.


Pełny opis projektu

Warsztaty muzyczne na bum bum rurkach będą prowadzone przez osobę z wykształceniem muzycznym (ze specjalizacją perkusja) z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu muzyki i posiadającą własne instrumentarium (bębny, bum bum rurki). Warsztaty muzyczne: 4 warsztatów muzycznych. Czas trwania 1 warsztatów muzycznych - 60 minut, maksymalna ilość osób na zajęciach muzycznych do 25 osób. Warsztaty mają na celu pokazanie jak można się bawić i rozwijać zainteresowania muzyczne z tym instrumentem. Instrumenty do bieżącego wykorzystywania przez dzieci na świetlicach oraz w sali muzycznej.

Dodatkowo zestawy do wypożyczenia każdej osobie prywatnej na zasadach przyjętego regulaminu, gdyż są one świetną formą zabawy na imprezach rodzinnych, piknikach itp.

Zestawy do wypożyczenia każdej osobie prywatnej na zasadach przyjętego regulaminu. Skorzystać może każdy. Ze względu na określenie miejsca gdzie miałyby się znajdować instrumenty przykładowy regulamin i konieczności zajmowania się nimi (obsługi zgodnie z regulaminem), regulamin powinien być stworzony przez placówkę szkolną aby odpowiadał rytmowi i charakterystyce pracy tej instytucji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zajęcia mają na celu zainteresowanie i zainspirowanie artystycznymi formami wyrażania siebie przez muzykę. Profesjonalni instruktorzy przekażą pokażą jak można prowadzić zajęcia tego typu co z kolei może być wykorzystywane przez nauczycieli muzyki oraz opiekunów świetlic.

Oprócz warsztatów projekt zakłada zakupione na jego potrzeby 3 dużych zestawów Bum Bum Rurek zestawy dzwonków diatonicznych. Szkoła udostępni nieodpłatnie sale na prowadzenie zajęć. Zestawy do wypożyczenia każdej osobie prywatnej na zasadach przyjętego regulaminu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

250 zł x 4 spotkań = 1000 zł

450 zł x 2 duże zestawy bum bum rurek do świetlic = 900 zł

660 zł - zestaw klasowy - Bum Bum Rurki do sali muzycznej

639 zł x 2 zestaw diatoniczne dzwonków 13-tonowe = 1278 zł

399 zł x 3 zestawy mniejsze (8 tonów) = 1197 zł

Plakaty w szkole oraz informacja na stronie szkoły. Proszę o dodanie kosztu ok 350 zł.

Warsztaty były prowadzone w formie godzinowej w inne placówce szkolnej, mieszczącej się przy ulicy Astronautów


Całkowity koszt projektu: 5 385,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki