Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-01-27 09:04:27
Powrót do projektu

Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM

status: Zgłoszony


Dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na lokalnych ulicach jednokierunkowych.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ulice Czarnieckiego, Mierosławskiego, Jaśkiewicza i Toeplitza.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Czarnieckiego - odcinek gen. Zajączka-plac Inwalidów oraz plac Inwalidów-Mierosławskiego.

Ulica Mierosławskiego - odcinek Felińskiego-Mickiewicza oraz Mickiewicza-Czarnieckiego.

Ulice Toeplitza i Jaśkiewicza na całej długości.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na wybranych jednokierunkowych ulicach lokalnych na Żoliborzu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Żoliborzu i dojazd do domu, a przy okazji zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.

Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych jest bezpieczne - kierowca i rowerzysta doskonale się widzą jadąc z przeciwnych kierunków, a szerokość roweru umożliwia bezpieczne minięcie się.

W poprzednich edycjach BP analogiczne projekty zostały wybrane i wdrożone w wielu dzielnicach Warszawy. W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80%. Rozwiązanie takie jest od dawna stosowane powszechnie także w polskich miastach, np. w Gdańsku, Wrocławiu czy Radomiu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu wg "Koncepcji rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w dzielnicy Żoliborz”: 64 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 64 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki