Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-06 14:28:06
Powrót do projektu

Kabaret w plenerze

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu organizację plenerowego przedstawienia kabaretowego na Osiedlu przy ul. Kazury w celu integracji sąsiadów i uatrakcyjnienia sposobu spędzenia czasu wolnego - z kulturą i na wesoło.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Teren zielony na osiedlu przy ul. Kazury przy górce Kazurce

Istotne informacje o lokalizacji

Konieczne jest zapewnienie nagłośnienia


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • integracja sąsiedzka
  • sąsiedzi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W przedstawieniu udział będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację plenerowego przedstawienia kabaretowego na Osiedlu przy ul. Kazury. Program może być podzielony na II części, pierwsza adresowana dla młodszych mieszkańców, druga dla dorosłych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chcemy, by wydarzenia kulturalne zagościły na naszym osiedlu, ożywiły naszą przestrzeń, a także byśmy mogli spędzić wspólnie z sąsiadami czas, lepiej się poznać i zintegrować.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zorganizowanie kabaretu - 3000 zł


Całkowity koszt projektu: 3 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki