Autor projektu - zmiany z 2017-03-18 17:24:18
Powrót do projektu

Kabaret w plenerze

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu organizację plenerowego przedstawienia kabaretowego na Osiedlu przy ul. Kazury u podnóża Górki Kazurki w celu integracji sąsiadów i uatrakcyjnienia sposobu spędzenia czasu wolnego - z kulturą i na wesoło.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Teren zielony przy górce Kazurce

Istotne informacje o lokalizacji

Konieczne jest zapewnienie nagłośnienia i ewentualnie podestu scenicznego


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • sąsiedzi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W przedstawieniu udział będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację plenerowego przedstawienia kabaretowego na Osiedlu przy ul. Kazuryu podnóża Górki Kazurki. Program może być podzielony na II części, pierwsza adresowana dla młodszych mieszkańców, druga dla dorosłych.

Wydarzenie ma mieć charakter sąsiedzki, uczestnicy siedzieć będą na przyniesionych przez siebie kocach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chcemy, by wydarzenia kulturalne zagościły na naszym osiedlu, ożywiły naszą przestrzeń, a także byśmy mogli spędzić wspólnie z sąsiadami czas, lepiej się poznać i zintegrować.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zorganizowanie kabaretu - 3000 13 500


Całkowity koszt projektu: 3 00013 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki