Zespół Inwestycji dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-08 13:47:08
Powrót do projektu

Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada budowę 7 3 miejsc parkingowych przy ul. Zarankiewicza 2, przed pawilonem sklepu spożywczego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.974076539278
szerokość geograficzna: 52.1821046482807

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Pas drogowy przy ul. Zarankiewicza 2 (trawnik pomiędzy sklepem spożywczym a jezdnią).

Istotne informacje o lokalizacji

Działka, na której planowane są miejsca parkingowe należy do m.st. Warszawy (działka ew. nr 24 z obrębu 20407).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • parkingi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • kierowcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsca parkingowe dostępne będą bez żadnych ograniczeń dla wszystkich użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem zmotoryzowanych mieszkańców osiedla przy ul. Astronautów.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę 7 3 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5m x 5m.Miejsca parkingowe wybudowane byłyby z tzw. eko-płyty (płyty ażurowej) dla zwiększenia ich powierzchni biologicznie czynnej. Miejsca parkingowe (szkic w załączeniu) planowane są w obrębie pustego trawnika znajdującego się pomiędzy pawilonem sklepu spożywczego przy ul. Zarankiewicza 2 a jezdnią ulicy. Miejsca byłyby prostopadłe do jej osi. Budowa miejsc parkingowych wymagałaby przesunięcia chodnika wiodącego wzdłuż ul. Zarankiewicza pod pawilon sklepowy. W związku z tym niezbędna będzie budowa ponad 60m2 chodnika (o szerokości minimum 1,5m) oraz urządzenie około 20m2 trawnika.Do projektu załączone są zdjęcia lokalizacji miejsc parkingowych wykonane w styczniu 2017 r.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Astronautów od lat boryka się z niedoborem miejsc parkingowych. Problem potęguje m.in. bliska lokalizacja lotniska (niektórzy podróżni wykorzystują teren osiedla jako bezpłatny parking na czas wylotu). Na dzień dzisiejszy nie ma rozwiązań by to uniemożliwić, a miały już miejsce zdarzenia m.in. w postaci przebijania opon samochodom o pozawarszawskich tablicach rejestracyjnych. Dodatkowe miejsca parkingowe w podanej lokalizacji (miejscu, gdzie budowa praktycznie nie niesie za sobą strat w zieleni) byłyby dla mieszkańców ułatwieniem i przyczyniłyby się do zmniejszenia konfliktów pomiędzy mieszkańcami a kierowcami spoza osiedla korzystającymi z różnych powodów z lokalnych miejsc parkingowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa miejsc parkingowych: 3200 zł x 7 3 = 22400 9 600

Budowa chodnika: 125 zł x 65m2 65 m2 = 8125 zł Urządzenie trawnika z siewu: 22 zł x 20m2 = 440 zł Przygotowanie projektu = 1000

Przygotowanie projektu = 5 000 zł

oznakowanie projektu ( tablica informacyjna ) = 500


Całkowity koszt projektu: 31 96523 225,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

odśnieżanie, oczyszczanie, bieżąca konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki

  • Stan obecny - zdjęcie 1.jpg
  • Stan obecny - zdjęcie 2.jpg