Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 18:02:23
Powrót do projektu

Tablice na historycznej ulicy Oleandrów

status: Zgłoszony


Powieszenie tablic informacyjnych z historią ulicy Oleandrów i jej budynków wraz ze zdjęciami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0191416740417480191416740417
szerokość geograficzna: 52.21685716810999621685716811

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Cała ulica Oleandrów po obydwu stronach.

Istotne informacje o lokalizacji

Ściany kamienic po obydwu stronach ulicy Oleandrów - od ul. Marszałkowskiej do ul. Polnej oraz ściana kamienicy Marszałkowska 21/25 od strony ul. Oleandrów.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablice informacyjne dostępne dla każdego przechodnia przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Ulica Oleandrów to jedna z najpiękniejszych uliczek Warszawy, która powstała tuż przed wybuchem II wojny

światowej. Niestety nadal nieznana dla wielu warszawiaków (i nowych warszawiaków), dlatego też proponujemy

powieszenie tablic informacyjnych z historią ulicy Oleandrów i jej budynków (ew. ze zdjęciami budynków z okresu międzywojennego). Projekt powstaje w porozumieniu z varsavianistą Jarosławem Zielińskim - z-cą redaktora naczelnego "Stolicy". Tablice informacyjne wykonane z płyty poliwęglanowej z trwałym nadrukiem i zabezpieczeniem UV - zgodnie z obowiązującym standardem od 2014 roku w Warszawie i w uzgodnieniu z Miejskim Systemem Informacyjnym ZDM. (Proponowane treści 8 tablic w załączniku PROPOZYCJE_TREŚCI_TABLIC.pdf - do ostatecznego uzgodnienia).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ten ma na celu zwiększenie zainteresowania jedną z najpiękniejszych ulic Warszawy, która powstała tuż

przed wybuchem drugiej wojny światowej i przetrwała zniszczenia wojenne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Płyta poliwęglanowa z trwałym nadrukiem i zabezpieczeniem UV z otworami i systemem mocowania do ściany: 400,00 zł br.

Montaż: 100,00 zł br.

Razem sztuk: 8

Koszt całkowity: 4.000,00 zł br.


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Przykład Tablica_MSI_ul_Samborska_Warszawa.jpg
  • Przykład_MSI_opis_historycznej_ulicy.jpg
  • PROPOZYCJE_TREŚCI_TABLIC.pdf