Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:34:09
Powrót do projektu

Słup ogłoszeniowy na Oleandrów

status: Zgłoszony


Społeczności Osiedla OLEANDRÓW Oleandrów (Południowego Śródmieścia) jest bardzo potrzebna forma powiadomień i zaproszeń w postaci tradycyjnej, w uzupełnieniu do mediów społecznościowych. I to nie tylko dlatego, że wielu Wielu sąsiadów tego rejonu jest w starszym wieku i preferuje klasyczną formę komunikowania się i oraz zamieszczania drobnych ogłoszeń o lokalnych wydarzeniach – wyłącznie niekomercyjnie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0177844762802
szerokość geograficzna: 52.2160896646769

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Skwer Oleandrów

Istotne informacje o lokalizacji

Jeden słup ogłoszeniowy na Skwerze Oleandrów - na terenie będącego własnością Miasta.

Zgodnie z propozycją - wizualizacją w dołączonym pliku.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność dla lokalnej społeczności, przy pełnym zakazie dla ogłoszeń komercyjnych (handlowych).


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykorzystywanie jednego lokalnego słupa ogłoszeniowego samodzielnie przez mieszkańców – poprzez naklejanie lokalnych ogłoszeń i plakatów. Byłby to pilotowy projekt dla sprawdzenia/wypracowania dobrych obyczajów dla korzystania z tej formy lokalnych ogłoszeń.

Mieszkańcy sami wspólnie zarządzaliby publikowaniem swoich ogłoszeń. Obowiązywałaby zasada informowania tylko o sprawach dotyczących rejonu i zakaz ogłoszeń komercyjnych (handlowych). W sytuacjach kontrowersyjnych interweniować będzie Stowarzyszenie Oleandrów. Regulamin określający zasady publikowania będzie wywieszony na słupie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców jest potrzebny dla wzmocnienia integracji lokalnej społeczności oraz przeciwdziałania przypadkom zaśmiecania przestrzeni publicznej przez naklejanie ogłoszeń w miejscach do tego nie powołanych. Od momentu zamknięcia przed 4 laty „Klubu na Marszałkowskiej” (Marszałkowska 19 / wejście od ul. Oleandrów), mieszkańcy utracili w dużym stopniu możliwości lokalnego komunikowania się między sobą i bardzo im tego obecnie brakuje.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Słup ogłoszeniowy (materiał: kompozyt polimerowy) - 4 tys. zł /szt. / ilość: 1 szt. / 2. Prace montażowe - 1.500 zł / szt. / ilość: 2 szt. / Razem 5.500,00 zł(Przykładowy słup ogłoszeniowy: https://www.artbud.pl/pl/p/Slup-ogloszeniowy-Wenecja-009508-szt./27450)


Całkowity koszt projektu: 5 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji: 500,00 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • slup-ogloszeniowy-wenecja-009508_m.jpg
  • Wizualizacja - Skwer.jpg