Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-06 13:37:06
Powrót do projektu

Zakup i montaż 4 czujników jakości powietrza - Park Cietrzewia, ul. Naukowa, okolice PKP oraz ul. Solipska.

status: Zgłoszony


Zakup i montaż 4 czujników jakości powietrza - Park Cietrzewia, ul. Naukowa, okolice PKP oraz ul. Solipska. Czujniki mierzyłby stężenie najniebezpieczniejszych pyłów PM2.5 i PM10. Projekt dodatkowo przewiduje stworzenie odpowiedniej skrzynki wodoodpornej i antywłamaniowej, podłączanie i montaż oraz wykup modemów WiFi, które są potrzebne do łączności z urządzeniem i udostępniania wyników on-line.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.92221200466156
szerokość geograficzna: 52.20065014466907

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Park cietrzewia od przy placu zabawy od strony ul. Pana Tadeusza, ul Naukowa przy siłowni plenerowej, ul Solipska przy szkole, okolice PKP skrzyżowanie ul. Popularnej z ul. Chrobrego narożnik północno-wschodni.

Istotne informacje o lokalizacji

Czujniki powinny być zamontowane na latarniach albo oddzielnych słupach, w odpowiedniej zabudowie umożliwiając wykonywanie pomiaru, podłączenie do zasilania oraz sieci wi-fi. W miejscach popularnych, takich jak parka Cietrzewia przy placu zabaw od strony ul. Pana Tadeusza, siłownia plenerowa przy ul. Naukowej, ul. Solipska przy szkole oraz przy głównym punkcie przesiadkowy- okolice PKP Włochy skrzyżowanie ul. Popularnej z Chrobrego narożnik Północno - Wschodni.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lokalizacje znajdują się przy drogach należący do Miasta st. Warszawa oraz publicznym Parku .Dodatkowo wyniki pomiaru będą dostępne online przez 24h na dobę dla każdego użytkownika internetu.


Pełny opis projektu

Zakup i montaż 4 czujników jakości powietrza - Park Cietrzewia, ul. Naukowa, okolice PKP oraz ul. Solipska. Czujniki mierzyłby stężenie najniebezpieczniejszych pyłów PM2.5 i PM10. Projekt przewiduje stworzenie odpowiedniej skrzynki wodoodpornej i antywłamaniowej, podłączanie i montaż oraz wykup modemów WiFi, które są potrzebne do łączności z urządzeniem i udostępniania wyników on-line.Czujniki powinny być zakupione już z cały oprogramowaniem oraz z możliwości udostępniania danych w ogólnodostępnej platforma z danymi o jakości powietrza. Zakup 4 czujników wraz z wykonywaniem odpowiednich opakowań i instalacji pozwoli mieszkańcom Włoch samodzielnie sprawdzać jakość powietrza.Cztery wskazane lokalizacje pozwolą stworzyć rozproszoną sieć i zapewnią kompleksowe rozwiązanie wspomagająca walkę ze smogiem. W przypadku wybrania projektu w głosowaniu, należy podjąć kroki do jak najszybszej realizacji projektu.Co to są pyły zawieszone?Monitorowane substancje wpływają wyjątkowo niekorzystnie na zdrowie ludzkie.Pył PM10 – cząstki o średnicy do 10 µm. Utrzymują się w atmosferze do kilku godzin. Pył zawieszony w powietrzu może być zbudowany, w zależności od warunków powstawania, z cząstek dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali. Powstaje przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych.Pył PM2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając się do krwiobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu oddechowego zwiększając zachorowalność na astmę, alergię, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Wpływa szkodliwie na układ krwionośny przyczyniając się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców naszej dzielnicy, pozwoli stworzyć sieć rozproszonych czujników w celu lepszej walki ze smogiem. Wchodzące w skład smogu szkodliwe pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. W związku z zagrożeniem naszego życia pora zacząć walkę ze smogiem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup czujników z oprogramowaniem, które pracują w chmurze, wykorzystują WiFi i są niewielkich rozmiarów 4x554 zł = 2216zł

zaprojektowanie i wykonanie albo zakup skrzynki wodoodpornej i antywłamaniowej 4x2000=8000zł

montaż na latarniach bądź oddzielnych słupach- 2400zł

podłączenie do WiFi - 4x50zł/abonament x12 miesiecy=2400zł


Całkowity koszt projektu: 15 016,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty opłat za internet i energii elektrycznej


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki