Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-29 10:08:29
Powrót do projektu

Zakup i montaż czujnika jakości powietrza - lokalizacja zostanie wytypowania zgodnie z programem Warszawki Indeks Powietrza

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zakupione zostanie urządzenie pomiarowe charakteryzujące się parametrami i funkcjonalnością zgodną z wymogami WIP:

Mierzone stężenia: PM10, PM2,5, NO2

Dostęp do wyników 24 h/dobę

Udostępnianie informacji przez aplikację mobilną i stronę www, która powstanie w ramach WIP

Prognozowanie jakości powietrza na kolejne dni

Przedstawianie wyników w czytelny i zrozumiały sposób

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9120732545853
szerokość geograficzna: 52.2075146276172

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Lokalizacja punktu pomiaru zostanie wytypowania zgodnie z programem Warszawki Indeks Powietrza (WIP) za pomocą modelowania matematycznego.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja punktu pomiaru zostanie wytypowania zgodnie z programem Warszawki Indeks Powietrza (WIP) za pomocą modelowania matematycznego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lokalizacja punktu - teren ogólnodostępny należący do Miasta st. Warszawy. Udostępnianie informacji przez aplikację mobilną i stronę www.


Pełny opis projektu

Lokalizacja punktu pomiaru zostanie wytypowania zgodnie z programem Warszawki Indeks Powietrza (WIP) za pomocą modelowania matematycznego.

Projekt przewiduje zastosowanie urządzenia pomiarowego charakteryzującego się parametrami i funkcjonalnością zgodną z wymogami WIP:

a. Mierzone stężenia: PM10, PM2,5, NO2

b. Dostęp do wyników 24 h/dobę

c. Udostępnianie informacji przez aplikację mobilną i stronę www, która powstanie w ramach WIP

d. Prognozowanie jakości powietrza na kolejne dni

e. Przedstawianie wyników w czytelny i zrozumiały sposób

Dokładne parametry i funkcjonalności pomiaru urządzeń będą znane nie wcześniej niż w listopadzie 2017 r.

Warszawski Indeks Powierza (WIP) to system który ma identyfikować krytyczne dla obszaru miasta poziomy substancji w powietrzu, stanowić wsparcie dla podejmowania działań zarządczych przez Miasto. Celem WIP jest również bieżące informowanie mieszkańców o stanie powietrza w mieście. W celu realizacji tego zadania powstanie strona internetowa oraz aplikacja mobilna. Znajdą się tam informacje o stanie jakości powietrza oraz zalecenia dla mieszkańców – jak postępować w przypadku wystąpienie wysokich stężeń zanieczyszczeń. Udostępnianie informacji szczególnie uwzględni potrzeby osób wrażliwych na podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza (dzieci i osoby w podeszłym wieku, osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego lub krążenia). Podczas tworzenia założeń dla obliczania WIP będą prowadzone konsultacje ze specjalistami z zakresu pneumonologii i alergologii oraz kardiologii. Pozwoli to na uwzględnienie w algorytmie obliczania WIP aspektów związanych z narażeniem na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza i ich potencjalnych skutków zdrowotnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zakupione urządzenie zostanie włączone do "miejskiego" systemu punktów pomiarowych substancji w powietrzu, który powstanie w ramach prac nad Warszawskim Indeksem Powietrza (WIP). WIP będzie w prosty i czytelny sposób informować mieszkańców o stanie powietrza. Celem jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie jakości i zanieczyszczenia powietrza. W ramach WIP powstanie strona internetowa oraz aplikacja mobilna. Znajdą się tam informacje o stanie jakości powietrza oraz zalecenia dla mieszkańców – jak postępować w przypadku wystąpienie wysokich stężeń zanieczyszczeń - szczególnie uwzględnią potrzeby osób wrażliwych na podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza (dzieci i osoby w podeszłym wieku, osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego lub krążenia).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup urządzenia do kwoty ok. 60 000 netto tj. 73 800,00 brutto zł

przyłącze energetyczne: 10 000 zł

montaż: 15 000 zł

oznakowanie projektu: 500 zł


Całkowity koszt projektu: 99 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt utrzymania do 15 000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki