Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-02-01 10:09:01
Powrót do projektu

Kino na leżakach

status: Zgłoszony


Zakup zestawu umożliwiającego wyświetlanie filmów na świeżym powietrzu. Zestaw będzie dostępny do bezpłatnego wypożyczenia przez mieszkańców na pikniki w plenerze lub sąsiedzkie projekcje.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

brak

Istotne informacje o lokalizacji

brak


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zestaw będzie dostępny do wypożyczenia na pikiniki sąsiedzkie. O możliwości korzystania ze sprzętu decydować będzie kolejność zgłoszeń


Pełny opis projektu

Zakup zestawu kina plenerowego

-rozkładany ekran projekcyjny

-projektor

-zestaw nagłaśniający

-przedłużacz

-40 drewnianych leżaków

-licencja na filmy


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekcje filmów pod gołym niebem cieszą się dużym zainteresowaniem. Projekt umożliwi mieszkańcom oglądanie filmów wraz z sąsiadami w nietypowych warunkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- licencja na 15 filmów - 7500 zł.

- nośnik niezbędny do odtwarzania filmów - 600 zł.

- ekran ramowy, powierzchnia projekcyjna: 5 x 3,7 m - 6000 zł

- projektor kina - 14 000 zł

- zestaw nagłaśniający - 1500 zł

- przedłużacz - 200 zł

- 40 drewnianych leżaków - 2000 zł

- Koszt transportu i obsługi - 5000 zł (przy zalożeniu obsługi 15 projekcji).
Całkowity koszt projektu: 39 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty obsługi i transportu.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki