WOŚ_Mokotów_1 - zmiany z 2017-04-21 13:36:21
Powrót do projektu

Zielona AK Krybar

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada założenie trawnika i posadzenie krzewów wraz z ich wygrodzeniem w pasie zieleni ulicy AK Krybar, ustawienie znaku zakazu parkowania po stronie południowej ulicy, ustawienie kosza na psie odchody na wschodnim końcu ulicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.065616309642790656163096428
szerokość geograficzna: 52.2087147963922862087147963923

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Ulica AK Krybar

Istotne informacje o lokalizacji

Niezagospodarowany pas zieleni przy ul. AK Krybar składa się z czterech części długości w sumie ok. 160m, szerokości ok 1m.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Mieszkańcy będą mogli nadal korzystać z istniejącego przy ulicy chodnika ale wzdłuż niego zamiast chaszczy, które rosną obecnie w pasie zieleni, będzie tam zadbany trawnik i ładne krzewy. Właściciele psów, którzy spacerują tą ulicą będą mieli możliwość skorzystania z kosza na psie odchody. Zakaz parkowania i wygrodzenie zapewnią, że parkujący wzdłuż ulicy, a niejednokrotnie na pasie zieleni kierowcy, nie będą niszczyli nowej zieleni. Skorzystają również wyjeżdżający z garaży i poruszający się ulicą kierowcy- parkowane na niej samochody nie będą już uciążliwe.


Pełny opis projektu

Niezagospodarowany pas zieleni przy ul. AK Krybar składa się z czterech części długości w sumie ok. 160m. Pomysł zakłada założenie w dwóch z nich trawnika, w dwóch posadzenie krzewów i wygrodzenie tych części. Na wschodnim końcu ulicy, na pasie zieleni, ustawiony zostanie kosz na psie odchody. Na początku ulicy, przy ul. AK Waligóra, ustawiony zostanie znak zakazu zatrzymywania się.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W miejscu, którego dotyczy projekt znajduje się obecnie pas zieleni. Jest on jednak zaniedbany, rosną tam chaszcze. Wiele osób wybiera jednak chodnik wzdłuż ulicy AK Krybar do spacerów, wiele osób ogląda to miejsce z okien swoich mieszkań. Pomysł zakłada zadbanie o rzeczony pas zieleni- założenie trawnika, posadzenie krzewów i ich wygrodzenie. Kosz na psie odchody ułatwi spacerującym mieszkańcom zadbanie o czystość nowej zieleni.

Zakaz parkowania jest w tym miejscu konieczny żeby kierowcy nie parkowali wzdłuż, a przede wszystkim na pasie zieleni jak zdarza się obecnie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Założenie trawnika z siewu 80m2.

Posadzenie 80 krzewów wraz z roczną pielęgnacją.

Wygrodzenie nowej zieleni.

Kosz na psie odchody.

Znak drogowy, projekt zmiany organizacji ruchu.


Całkowity koszt projektu: 32 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszenie trawy, pielęgnacja krzewów.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 500,00 zł

Załączniki

  • IMG_20170114_144829[1].jpg