Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-02-03 08:59:03
Powrót do projektu

Wielofunkcyjne boisko na terenie skwerku Zielone Odolany

status: Zgłoszony


Projekt ma charakter inwestycyjny i dotyczy budowy niewielkiego, ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska. Boisko ma postwać na terenie tzw. Skwerku Zielone Odolany, o który od lat walczą mieszkańcy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9352797269821179352797269821
szerokość geograficzna: 52.223154760968512231547609685

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

na ternie skwerku Skwerku Zielone Odolany przy u. Sowińskiego oraz ul. Jana

Kazimierza. Nr działki 13/1, nr obrębu 60502. Działka w zasobach ZGN.

Istotne informacje o lokalizacji

na ternie skwerku Skwerku Zielone Odolany przy u. Sowińskiego oraz ul. Jana

Kazimierza. Nr działki 13/1, nr obrębu 60502. Działka w zasobach ZGN.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Boisko otwarte dla wszystkich mieszkańców całodobowo, a zasady korzystania określi regulamin.


Pełny opis projektu

Projektowane boisko byłoby pierwszym ogólnodostępnym obiektem sportowo-rekreacyjnym w tej części Odolan (tj.

okolice skrzyżowania Jana Kazimierza i Sowińskiego). Sposób korzystania z boiska zostałby zapisany w regulaminie.

Ograniczenia dotyczyłyby między innymi zakazu korzystania z obiektu w czasie ciszy nocnej i po zapadnięciu

zmroku oraz wprowadzania na teren obiektu zwierząt. Teren boiska byłby ogrodzony z furtką. Projektowane boisko

o wymiarach 11 na 20 m z nawierzchnia poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem.

Boisko powinno posiadać wyposażenie sportowe w postaci wielofunkcyjnych słupków i umożliwiających grę w mi.n w siatkówkę oraz dwóch minibramek do gry w piłkę nożną. Przed boiskiem przy wejściu powinny znajdować się conajmniej 2 ławki pełniące funkcje pomocnicze dla m.in publiczności oraz kosz na śmieci. Aranżacja ogólnodostępnego boiska byłaby wyjściem naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu lokalnej społeczności na brakującą, w tej intensywnie zabudowanej i zamieszkałej części Odolan, podstawową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Boisko powinno zostać tak wkomponowane w otoczenie, aby jego powstanie nie wiązało się z wycinką rosnących na tej działce drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Boisko umożliwi spędzanie czasu wolnego dzieci powyżej 8 roku życia a także młodzieży i dorosłym a także rodzicom na świeżym powietrzu w okolicy swojego miejsca zamieszkania. W tej części Odolan nie zrealizowano

dotąd żadnych publicznych obiektów zaspokajających lokalne potrzeby sportu i rekreacji. Na tym coraz gęściej

zaludnionym obszarze dzieci i młodzież zmuszone są grać w piłkę w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. na

drogach przeciwpożarowych, trawnikach, chodnikach, wśród pieszych i rowerów. Narażają się tym samym na liczne

kontuzje i stwarzają jednocześnie zagrożenie dla innych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Art. nr Nazwa artykułu J.m. Il. sztuk C.j. netto Wart.netto VAT VAT Wart.brutto1. Projekt zagospodarowania terenu (projekt budowlany, zieleni, inwestorski, przedmiary 4 065,00 23% 934,95 4 999,95

2. wykonanie podbudowy z kostki brukowej bezfazowej oraz ustawienie obrzeży m2 220 120 26 400,00 23% 6 072,00 32 472,00

3. dostawa nawierzchni polipropylenowej z montażem i pomalowaniem linni m2 220 110 24 200,00 23% 5 566,00 29 766,00

4. słupki do siatkówki stalowe (ocynkowana -odporna na warunki atmosferyczne)z siatką tulejami i montażem z płynną regulacją- umożliwiającą obniżenie siatki dostosowując do wzrostu graczy)_ kpl 2 1450 2 900,00 23% 667,00 3 567,00

5. bramka 3x2 stalowa (ocynkowana -odporna na warunki atmosferyczne) z siatką , tulejami i montażem na stałe przymocowana do podłoża szt 2 1 650,00 3 300,00 23% 759,00 4 059,00

6. ogrodzenie o wysokości 4msiatka piłkochwytowa polietylenowa oczko 10x10 mb 70 250 17 500,00 23% 4 025,00 21 525,00

7. Dostawa i montaż lamp hybrydowych szt 4 8850 35 400,00 23% 8 142,00 43 542,00

8. Zakup i montaż ławek z oparciem szt 2 990 1 980,00 23% 455,40 2 435,40

9. zakup oraz montaż kosza na śmieci o pojemności około 50 l szt 1 550 550,00 23% 126,50 676,50

10. Koszty nieznane 10 000,00 23% 2 300,00 12 300,00

suma 126 295,00 suma 155 342,85

Kosztorys stanowi załącznik.


Całkowity koszt projektu: 155 342,85 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji dla takiego obiektu to wartość około 4.000 zł rocznie (konserwacja urzadzeń oraz bieżace naprawy,

opróżnianie koszy na śmieci ).


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki