Autor projektu - zmiany z 2017-03-16 21:32:16
Powrót do projektu

Gry i zabawy dla dzieci

status: Zgłoszony


Cykliczne zajęcia z animatorami, którzy dzieciom zaproponują integracyjne i ogólnorozwojowe gry i zabawy.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Park przy Magicznej oraz Bociani Zakątek

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Cykliczne dwugodzinne spotkania (10) w czasie wakacji 2018 roku (lipiec, sierpień) w konkretnym dniu tygodnia, np, w soboty, w godz. 17.00-19.00 dla wszystkich chętnych dzieci i ich rodziców zebranych w parku przy Magicznej (5 spotkań) i w Bocianim Zakątku (5 spotkań)


Pełny opis projektu

W okresie wakacji będą odbywać się cykliczne spotkania pt. "Gry i zabawy dla dzieci" w parku przy ul. Magicznej i Bocianim Zakątku. W konkretnie wybrane dni, przez dwie godziny animatorzy kulturalni (3 osoby) poprowadzą ciekawe zajęcia dla dzieci. Zaprezentują różnego rodzaju gry, pokażą, jak przy pomocy prostych przedmiotów użytku codziennego zorganizować ciekawą zabawę animującą dzieci w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Gry i zabawy mogą również dotyczyć zagadnień przyrodniczych i ochrony środowiska, recyklingu. Proponowane zabawy przez animatorów mają wzbudzać ciekawość, uczyć kreatywnego myślenia i odważnego działania. Wspólne zabawy i działania w parku przy Magicznej i Bocianim Zakątku zintegrują mieszkańców Zielonej Białołęki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Zielonej Białołęki brakuje propozycji animacji, prowadzonych przez profesjonalistów, dla najmłodszych mieszkańców. A czas wakacji, kiedy mnóstwo dzieci korzysta z placu zabaw może być wypełniony rozwijającymi kreatywność grami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynagrodzenie animatorów wraz z transportem, sprzątaniem i ewentualnym ubezpieczeniem - 3 osoby x 10 spotkań x 400 500 zł = 12 15 000 zł

zakup materiałów (decydują animatorzy) - 5 000 zł

promocja (ulotki, plakaty, baner, reklama internetowa) - 1 500 zł

nagłośnienie - zakup kolumny aktywnej z akumulatorem - 1000 zł

ZAiKS - 1 117 zł


Całkowity koszt projektu: 18 50023 617,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki