Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:17:21
Powrót do projektu

Cyfrowa platforma edukacyjna dla osób niepełnosprawnych

status: Zgłoszony


Celem projektu jest opracowanie cyfrowej platformy edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej oraz przeprowadzenie na powstałej platformie warsztatów dla ośmiu niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. Skierowany jest do osób dorosłych, których nie obejmuje już system edukacji.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0281525552273
szerokość geograficzna: 52.2586043051414

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Skoczylasa 9

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatatów.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nabór uczestników zostanie przeprowadzony zgodnie z definicją ogólnodostępności. Informacja o naborze zostanie rozesłana do warszawskich stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnospranych. Ponadto ogłoszenie zostanie opublikowane w internecie, na stronach wybranych stowarzyszeń oraz na stronach Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych. Podczas naboru pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy dzielnicy Praga-Północ.


Pełny opis projektu

W ramach projektu powstanie cyfrowa platforma edukacyjna dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, bez upośledzenia umysłowego. Na platformie przeprowadzone zostaną warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu społeczenemu i informacyjnemu dla 8 mieszkańców Warszawy.Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej oraz przeprowadzenie na nim grupowych warsztatów przyciwdziałających wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Wiele osób niepełnosprawnych po ukończeniu szkoły nie znajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Często zapominają nabyte umiejętności i po kilku latach, pomimo sprawnego umysłu mają trudności z rozwiązaniem elementarnych zadań. Platforma zapobiegać będzie wtóremu analfabetyzmowi. Ponadto, dzięki możliwości tworzenia dedykowanych kursów, stanowić będzie narzędzie rozwoju umiejętności użytkownika, a odpowiednio dobrane kursy mogą zwiększyć jego wartość na rynku pracy.

Zaangażowanie wolontariatu przyczyni się do zwiększenie świadomości społeczeństwa o niepełnosprawności oraz przezwyciężenia stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.Platformę będzie można obsługiwać za pomocą jednego przycisku. Domyślny zestaw kursów zawierać będzie:

- kurs utrwalający wybrany system komunikacji alternatywnej,

- kurs podstaw nauki pisania,

- kurs podstaw matematyki.W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Podczas warsztatów uczestnicy przyswoją wiedzę niezbędną do obsługi platformy oraz zaliczą jeden, wybrany kurs. W pracy wspierani będą przez wolontariuszy oraz szkoleniowca prowadzącego warsztaty. Pozostałe kursy użytkownicy zaliczą samodzielnie, po ukończeniu warsztatów.Platforma zostanie wyposarzona w możliwość generowania zindywidualizowanych kursów. Instrukcje z tutorialem zostaną umieszczone w sieci. Opiekunowie, nauczyciele, logopedzi, pracodawcy lub wolontariusze będą mogli tworzyć dedykowane kursy z myślą o konkretnej osobie lub celu.Czas trwania projektu wynosi 8 miesięcy. Podczas pierwszych miesięcy tworzona będzie platforma edukacyjna. Piąty miesiąc przewidywany jest na rekrutację uczestników oraz wolontariuszy. Warsztaty trwać będą trzy miesiące (osiem spotkań grupowych i osiem spotkań indywidualnych).Oprogramowanie zostanie umieszczone w domenie publiczne na licencji GPL lub pokrewnej, a zdobyte doświadczenia zebrane w spójny program warsztatów . Program zostanie upubliczniony i upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk na potrzeby jednostek zainteresowanych przeprowadzeniem podobnych zajęć.Od wykonawcy oczekuje się zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt powstał z myślą o osobach ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Po ukończeniu 21 roku życia przestaje je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty oraz kluby nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie, pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują miejsca na rynku pracy. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają wszystko i popadają w izolację społeczną. Ze względu na ich sprawny umysł, izolacja często staje się przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Towarzyszy temu postępująca depresja i brak wiary we własne siły. Pomimo ogromnej chęci działania, są bezsilni wobec braku rozwiązań, które uwolniłyby ich potencjał i umożliwiły im bardziej samodzielne funkcjonowanie w wybranej wspólnocie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie platformy 80 000 zł, w tym:

- Kierownik zespołu projektowego, pełen etat na 4 miesiące - 8 000 zł * 4 msc = 32 000 zł

- Pierwszy programista, pełen etat na 4 miesiące - 8 000 zł * 4 msc = 32 000 zł

- Drugi programista, pół etatu na 4 miesiące - 4000 zł * 4msc = 16 000 złKoszt obsługi warsztatów 16 295 zł, w tym:

Instruktor AAC - 9 900 zł (150 zł/h)

Koordynator - 2 925 zł (25/h)

Osoba odpowiedzialna za opiekę w trakcie posiłków i toalety - 600 zł (25/h)

Transport uczestników - 1 920 zł (30 zł/os)

Dokumentacja 950 zł


Całkowity koszt projektu: 96 295,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • zdj.JPG