Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 10:04:23
Powrót do projektu

Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia

status: Zgłoszony


Umożliwianie jazdy rowerem po wschodnie wschodniej stronie ulicy Prymasa od Obozowej do Cmentarza Wojskowego. Projekt zakłada poszerzenie chodników, obniżenie krawężników i dopuszczenie ruchu rowerów na drodze dojazdowej do zajezdni tramwajowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.954918861389295418930053711
szerokość geograficzna: 52.252636868057225389440113287

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Prymasa Tysiąclecia od Obozowej do granicy obszaru

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Na projekt składają się następujące elementy:

umożliwienie jazdy rowerem na drodze dojazdowej do zajezdni tramwajowej,

obniżenie krawężnika pomiędzy chodnikiem a drogą dojazdową.

poszerzenie chodnika do 2m

demontaż fragmentu bariery na zakręcie przy Cmentarzu wojskowym.

obniżenie krawężnika pomiędzy chodnikiem a drogą x2


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trasa po stronie wschodniej będzie krótsza o 250 m w stosunku do istniejącej drogi dla rowerów po stronie zachodniej. Dodatkowo będzie to trasa bardziej płaska. Bez , bez potrzeby wjeżdżania i zjeżdżania stromym pojazdami na bardzo stromą

kładkę. Ruch rowerowy może się obywać po chodnikach, jeśli chodnik ma co najmniej 2 m, a na jezdni ruch ograniczenie prędkości wynosi nie więcej niż 50km/h. W proponowanym miejscu istnieją ograniczenia do 80 km/h i do 60km/h. Ruch pieszych w tym miejscu jest znikomy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dopuszczenie ruchu rowerów na jezdni serwisowej - 5 tys zł

poszerzenie chodników 100m o 0,5m daje 50m2 co oznacza koszt 12,5 tys zł

obniżenie krawężników - 3 x1 tys.

demontaż barier - 1tys zł


Całkowity koszt projektu: 21 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia.png