Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 09:43:23
Powrót do projektu

Dojazd do kontraruchu rowerowego na Mokotowskiej

status: Zgłoszony


Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Mokotowskiej z Piękną, która umożliwi dojazd do kontraruchu rowerowego na Mokotowskiej. Dzięki temu będzie możliwy dojazd rowerem z Placu Zbawiciela do Placu Trzech Krzyży.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0937502057933807373
szerokość geograficzna: 52.235408755170522373882022628

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie Mokotowskiej z Piękną

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Zmiany na skrzyżowaniu będą polegały na zmianie relacji pasów na północnym i południowym wlocie skrzyżowania.Wlot południowy.

Dotychczasowy pas do skretu skrętu w prawo będzie posiadał śluzę rowerową i , która będzie dodatkowo umożliwiał umożliwiała jazdę rowerem na wprost.Wlot północny.

Dotychczasowy pas do jazdy w lewo będzie przekształcony w pas rowerowy dla jadących na północ. Przy skrzyżowaniu oraz na końcu pasa powstanie wysypka separujacej separującej kierunki ruchu. Pas będzie się kończył w miejscu gdzie ruchu będzie mógł się odbywać dwukierunkowo na zasadach ogólnych.

Dotychczasowy pas do jazdy na wprost będzie przekształcony w pas do jazdy w lewo. Dzięki temu nie będzie prowadzi prowadził na czołowe zderzenie że skrecajacymi ze skręcającymi w lewo z naprzeciwka.

Dotychczasowy pas do jazdy w prawo będzie przekształcony w pas do jazdy prosto i w prawo.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Droga dla rowerów umożliwi jazdę ulicą Mokotowską od Pl Zbawiciela do Placu 3 Krzyży. Zlikwiduje absurd jakim jest kontraruch rowerowy do którego nie ma możliwości dojazdu. Zlikwiduje także problem z pasem do jazdy na wprost, który prowadził prosto prowadzi na jadące z naprzeciwka samochody


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych75m jednokierunkowej drogi

50m pasa dla rowerów - 25 tys. zł modyfikacja sygnalizacji i wyznaczenie przejazdu - 25 tys zł. projekt 10 tys (100zł/m)- 5 tyś zł

2 wyspy separujące z prefabrykatów po 2 tyś zł czyli w sumie 4 tyś. zł

zamiana oznakowania w tym śluza rowerowa 5 tys zł.

Projekt 7 tyś zł.


Całkowity koszt projektu: 60 21 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Dojazd do kontraruchu rowerowego na Mokotowskiej.png