Autor projektu - zmiany z 2017-03-17 12:20:17
Powrót do projektu

Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem

status: Zgłoszony


Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowną kładką przez Wisłę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0137692093849
szerokość geograficzna: 52.2413748414965

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Plac Józefa Piłsudskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Na projekt składa się umożliwienie wjazdu w ulicę rowerem na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza od strony Krakowskiego Przedmieścia poprzez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem zakazu wjazdu. Skrzyżowanie ulic gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza z ulicą Plac Piłsudskiego powinno umożliwić przejazd rowerem z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na Plac Piłsudskiego i na odwrót. Ewentualnie powinien powstać przejazd rowerowy przy przejściu dla pieszych po jednej lub po drugiej stronie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt połączy rowerowo Plac Piłsudskiego i Krakowskie Przedmiescie, Krakowskie Przedmieście i ulicę Karową. Obecnie nie ma możliwości przejazdu bez zsiadania z roweru.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

umożliwianie wjazdu z Krakowskiego Przedmieścia w ulicę na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 5 tys.

umożliwianie przejazdu przez ulicę plac Piłsudskiego na przedłużeniu gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 10 tys zł


Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem.png