Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 22:15:19
Powrót do projektu

Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem

status: Zgłoszony


Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i ulicą Ossolińskich. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowną planowaną kładką przez Wisłę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0137692093849
szerokość geograficzna: 52.2413748414965

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Plac Józefa Piłsudskiego, Ossolińskich

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Na projekt składa się umożliwienie wjazdu rowerem na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza poprzez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem zakazu wjazdu. Skrzyżowanie ulic gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza z ulicą Plac Piłsudskiego powinno umożliwić przejazd rowerem z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na Plac Piłsudskiego i na odwrót. Ewentualnie powinien powstać przejazd rowerowy przy przejściu dla pieszych po jednej lub po drugiej stronie.

Na skrzyżowaniu ulicy Plac Piłsudskiego i Ossolińskich powinien powstać przejazd rowerowy przez zachodni wlot skrzyżowania. Powinna też powstać możliwość wjazdu rowerem w ulice Ossolińskich z zachodu (na wprost). Możliwy także powinien być wjazd rowerem w ulicę Ossolińskich z Krakowskiego Przedmieścia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt połączy rowerowo Plac Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście i ulicę Karową. Obecnie nie ma możliwości przejazdu bez zsiadania z roweru.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

umożliwianie wjazdu na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 5 tys.

umożliwianie przejazdu przez ulicę plac Piłsudskiego na przedłużeniu gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 10 tys zł

umożliwianie wjazdu z Krakowskiego Przedmieście w ulicę Ossolińskich - 5 tys.

Przejazd rowerowy i umożliwienie wjazdu w Ossolińskich na skrzyżowaniu z Plac Piłsudskiego. - 5tys.


Całkowity koszt projektu: 15 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem.png
  • Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem - Ossolińskich.png