Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 13:33:09
Powrót do projektu

Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem

status: Zgłoszony


Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i ulicą Ossolińskich. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowaną kładką przez Wisłę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0137692093849
szerokość geograficzna: 52.2413748414965

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Plac pl. Józefa Piłsudskiego, ul. Ossolińskich

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Na projekt składa się:

1. umożliwienie wjazdu rowerem na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza poprzez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem "zakazu wjazdu",

2. przejazd rowerowy przez ulicę Plac Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z M. Tokarzewskiego-Karaszewicza; mógłby być zlokalizowany po północnej lub południowej stronie przejścia dla pieszych,

3. umożliwienie wjazdu rowerem w ulicę Ossolińskich od strony zachodniej (z przedłużenia ulicy Wierzbowej) poprzez zmianę oznakowania poziomego jak i pionowego oraz skorygowanie geometrii wyspy na skrzyżowaniu,

4. umożliwienie wjazdu rowerem w ulicę Ossolińskich od strony wschodniej z Krakowskiego Przedmieścia poprzez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem "zakazu wjazdu" i pod znakiem "droga jednokierunkowa"


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt połączy rowerowo Plac Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście i ulicę Karową. Obecnie nie ma możliwości przejazdu bez zsiadania z roweru. Na ulicę Ossolińskiech będzie można wjechać rowerem z obu stron - od strony Krakowskiego Przedmieścia, a także jadąc od ulicy Wierzbowej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

umożliwianie wjazdu na Krakowskie Przedmieście z ulicy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 5 tys.

umożliwianie przejazdu przez ulicę plac Piłsudskiego na przedłużeniu gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - 10 tys zł

umożliwianie wjazdu z Krakowskiego Przedmieście w ulicę Ossolińskich - 5 tys.

Umożliwienie wjazdu w Ossolińskich na skrzyżowaniu z Plac Piłsudskiego. – 10 tys.

Dokumentacja projektowa: 3 tys.


Całkowity koszt projektu: 33 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem - Ossolińskich.png
  • Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem - Tokarzewskiego.png