Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:39:09
Powrót do projektu

Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece

status: Zgłoszony


Luduteki, czyli wypożyczanie gier planszowych, to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia może być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Dowolna biblioteka w dzielnicy Dzielnicy Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

Planowanym miejscem realziacji projektu jest jedna z dzielnicowych bibliotek, w której udostępnione zostaną zbiory gier do wypożyczenia.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach ludoteki zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych w bibliotece (czas wypożyczenia, wymagane dokumenty). Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów Ludoteki - wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece 30 gier planszowych różnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowane się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie.Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Ludoteka umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier.Dobra reakcja na ten projekt składany w roku 2016 (projekt został wybrany we wszystkich 6 obszarach, w których go złożono, a w trzech znajdował się wśród trzech najczęściej wybieranych) wskazuje, że mieszkańcy uważają za potrzebne udostępnienie gier w bibliotekach publicznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/ egz. (15 egzemplarzy)

- gry strategiczne ok. 120 zł/egz. (10 egzemplarzy)

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy)

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 50 zł/ egz. (15 egzemplarzy)

- gry dla młodszych dzieci ok. 50 zł/ egz. (30 egzemplarzy)

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 80 zł/ egz (10 egzemplarzy)

Koszty dodatkowe:

- Plakat informacyjny w bibliotece ok. 40 zł

- Ulotki 100 zł

- Przygotowanie opisu na stronę internetowa biblioteki ok. 50 zł


Całkowity koszt projektu: 5 390,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki