slacek - zmiany z 2017-02-14 11:53:14
Powrót do projektu

Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece - Bielany - Obszar 2: Wrzeciono, Młociny

status: Zgłoszony


Ludoteki, czyli wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia może być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.932517051696777
szerokość geograficzna: 52.29110508483419

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Dowolna biblioteka we wskazanym obszarze

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach ludoteki zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych w bibliotece (czas wypożyczenia, wymagane dokumenty). Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów Ludoteki - wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece 30 gier planszowych różnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowane się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie. Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Ludoteka umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier. Bardzo dobra reakcja na ten projekt składany w roku 2016 (projekt został wybrany we wszystkich 6 obszarach, w których go złożono, a w trzech znajdował się wśród trzech najczęściej wybieranych) wskazuje, że mieszkańcy Warszawy uważają za zasadne udostępnienie gier w bibliotekach publicznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30,00 zł/ egz. (15 egzemplarzy)

- gry strategiczne ok. 120,00 zł/egz. (10 egzemplarzy)

- gry kooperacyjne ok. 100,00 zł/ egz (5 egzemplarzy)

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 50 zł/ egz. (15 egzemplarzy)

- gry dla młodszych dzieci ok. 50,00 zł/ egz. (30 egzemplarzy)

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 80,00 zł/ egz (10 egzemplarzy)

Koszty dodatkowe:

- Plakat informacyjny w bibliotece ok. 40,00

- Ulotki 100,00

- Przygotowanie opisu na stronę internetowa biblioteki ok. 50,00


Całkowity koszt projektu: 5 390,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki