slacek - zmiany z 2017-04-27 16:15:27
Powrót do projektu
Wypożyczalnie

Wypożyczalnia gier planszowych w bibliotece - Bielany - Obszar 2: Wrzeciono, Młocinyoraz miejsce do grania w Miejscu Aktywności Lokalnej

status: Zgłoszony Ludoteki, czyli wypożyczanie


Wypożyczalnie gier planszowych oraz stworzenie miejsca do grania to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą alternatywną dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia może być sposobem

na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9325170516967779325170516968
szerokość geograficzna: 52.291105084834192911050848342

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Dowolna biblioteka we wskazanym obszarze ul. Samogłoska 9a

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce Aktywności Lokalnej


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach ludoteki wypożyczalni gier planszowych zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych w bibliotece przez Miejsca Aktywności Lokalnej (czas wypożyczenia, wymagane dokumenty). Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy Miejsc Aktywności Lokalnej (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez oferty tych miejsc, dostępność dla wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece wypożyczalni zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów Ludoteki - wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach Miejscach Aktywności Lokalnej obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece 30 Miejscu Aktywności Lokalnej 50 gier planszowych różnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece Miejscu Aktywności Lokalnej na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowane się szczególnie

u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie. Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Ludoteka Wypożyczalnia gier umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier. Bardzo dobra reakcja na ten projekt składany w roku 2016 (projekt został wybrany we wszystkich 6 obszarach, w których go złożono, a w trzech znajdował się wśród trzech najczęściej wybieranych) wskazuje, że mieszkańcy Warszawy uważają za zasadne udostępnienie gier w bibliotekach publicznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/ x 10 egzemplarzy – 300,00 zł/ egz. (15 egzemplarzy)

- gry strategiczne ok. 120 ,00 zł/egz. (10 egzemplarzy)zł x 5 egzemplarzy – 600,00 zł, ok 150 zł x 5 egzemplarzy – 750 zł – łącznie 1350,00 zł

- gry kooperacyjne ok. 100 zł x 5 egzemplarzy – 500,00 zł/ egz (5 egzemplarzy) zł oraz ok 200 zł x 5 egzemplarzy – 1000,00 zł – łącznie 1500,00 zł

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 50 zł/ egz. (15 egzemplarzy)80 zł x 5 egzemplarzy – 400,00 zł oraz ok 120 zł x 5 egzemplarzy – 600 zł – łącznie 1000,00 zł

- gry dla młodszych dzieci ok. 5080 zł x 5 egzemplarzy – 400,00 zł/ egz. (30 egzemplarzy)

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 80100 zł x 5 egzemplarzy – 500,00 zł/ egz (10 egzemplarzy)

Koszty dodatkowe:

- Plakat informacyjny w bibliotece ok. 40,00 zł - Ulotki 100koszty promocyjne: projekt ulotek i plakatów oraz ich druk druk plakatów - 600,00 zł (jedno miejsce)

- Przygotowanie przygotowanie opisu na stronę internetowa biblioteki ok. 50

- koordynator – w tym przygotowanie regulaminu korzystania z wypożyczalni w porozumieniu z Miejscu Aktywności Lokalnej –1500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 5 3907 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki