Autor projektu - zmiany z 2017-03-15 23:30:15
Powrót do projektu

12 plenerowych stolików do gry w Szachy i Warcaby w Praskich parkach i skwerach

status: Zgłoszony


Projekt polega na ustawieniu stolików do gry w szachy i warcaby, wraz z siedziskami (np. ławki) w parkach i na skwerach Pragi Północ. Projekt ma na celu zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu i utworzenie miejsc mini spotkań dla mieszkańców.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

- Park Praski

- Plac Hallera

- skwer płk. Żurowskiego - skwer im. Radziwiłłów

- plac Weteranów 1863 roku

- miejska plaża nad Wisłą.

Istotne informacje o lokalizacji

- Park Praski - 4 stoły

- Plac Hallera - 3 stoły - skwer płk. Żurowskiego - 2 stoły

- skwer Michała i Marii Radziwiłłów na Michałowie - 2 stoły.

- plac Weteranów 1863 roku - 2 stoły (po jednym w okolicy szpitala Praskiego oraz katedry św. Floriana).

- miejska plaża nad Wisłą - 1 stół.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • aktywizacja mieszkańców

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy ludzie

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stoły znajdowałyby się w parkach i na skwerach w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich ludzi, którzy byliby zainteresowani grą w szachy bądź warcaby; dostępne całą dobę, bez ograniczeń wiekowych i innych.


Pełny opis projektu

Projekt polega na ustawieniu trwałych stolików wraz z siedziskami (np. ławki) do gry w szachy i warcaby w parkach i na skwerach Pragi Północ. Projekt ma na celu zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu i utworzenie miejsc mini spotkań dla mieszkańców. Doświadczenia pokazują, iż tego rodzaju miejsca cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, ale także rodzin z dziećmi. Stoły oraz siedziska wykonane byłyby z mocnego i bezpiecznego materiału odpornego na działania atmosferyczne (stół i siedziska na Plaży nad Wisłą powinny być wykonane inną technologią możliwą do zamontowania na tym terenie).Stoły zlokalizowane byłyby w następujących miejscach:

- Park Praski - 4 stoły

- Plac Hallera - 3 stoły

- skwer płk. Żurowskiego - 2 stoły - skwer Michała i Marii Radziwiłłów na Michałowie - 2 stoły.

- plac Weteranów 1863 roku - 1 stół- 2 stoły - po jednym w okolicy szpitala Praskiego oraz katedry św. Floriana.

- miejska plaża nad Wisłą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu stworzenie miejsc, w których osoby starsze, rodziny czy też inni mieszkańcy mogliby spędzać czas na świeżym powietrzu podczas gry w szachy bądź warcaby. O tym że potrzebne są takie miejsca na Pradze świadczyć może raport dot. Placu Hallera, na którym mieszkańcy zgłaszali podobne potrzeby, także mieszkańcy w rozmowach wspominali o tym, że tego typu miejsca w okolicy byłyby ciekawym pomysłem. Ponadto lokalizacje na Placu Weteranów 1863r. pozwolą korzystać ze stołów także osobom przebywającym w Szpitalu Praskim.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupienia betonowych stołów do gry w szachy wraz z siedziskami - 3 5 tys zł x 12 = 36 60 tys zł

Montaż stołów wraz z siedziskami - 500 zł x 12 = 6 tys zł

Wykonanie projektu oraz tabliczek informujących o projekcie - 4 tys zł.


Całkowity koszt projektu: 42 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Czyszczenie stołów i ewentualna ich naprawa - 1000 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki