Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-05-08 14:50:08
Powrót do projektu

Nowe drzewa i krzewy przy ul. Elbląskiej

status: Zgłoszony


Celem projektu jest budowa posadzenie drzew i krzewów w miejsce usuniętych pawilonów handlowych (warzywniaków).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9617767328746
szerokość geograficzna: 52.2639295245592

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Elbląska 55-57

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt zrealizowany będzie na obszarze zajmowanym wcześniej przez dwa warzywniaki.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z racji charakteru (zieleń) projekt będzie dostępny dla każdego.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów. Zrealizowany będzie na obszarze dotychczas zajmowanym przez dwa zdemontowane już warzywniaki, obejmując dodatkowo +2 m w każdą stronę (długość). W zakresie szerokości projekt ograniczony będzie płotem parkingu oraz chodnikiem wzdłuż ul. Elbląskiej. Krzewy otoczone będą małym płotem uniemożliwiającym przypadkowe ich zniszczenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Likwidacja dwóch warzywniaków spowodowała, iż w dotychczasowej przestrzeni miejskiej pozostała wolna przestrzeń, którą należy odpowiednio zagospodarować. Posadzenie drzew i krzewów poprawi estetykę tego rejonu dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sadzenie drzew:

2 szt. x 1200,00 = 2400,00

Pielęgnacja drzew po posadzeniu

2 szt. x 180,00 zł =360,00 zł

Sadzenie krzewów:

(posadzenie krzewów z przygotowaniem terenu)

300 szt. x 26,00 zł = 7800,00 zł

pielęgnacja po posadzeniu 1250,00 zł

Wygrodzenie 60 mb x 12 zł/mb = 720,00 zł

------------------------

RAZEM: 12 530,00 zł


Całkowity koszt projektu: 12 530,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja drzew i krzewów/rok - 1 610,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 610,00 zł

Załączniki

  • Słonecznikowa Elbląska - rzut sytuacyjny.png