Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-01-27 12:17:27
Powrót do projektu

Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego

status: Zgłoszony


Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego od ul. Namysłowskiej do ul. Dąbrowszczaków .Wymiana chodnika wzdłuż skweru i jej bocznymi chodnikami ,uporządkowanie krzewów ,nasadzenie drzew i krzewów ,rabaty , ławki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.033138942548250331389425482
szerokość geograficzna: 52.262498109941842624981099418

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Skwer ul.Szymanowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Między ulicami ul .Namysłowska a ul.Dąbrowszczaków


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1.Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców dzielnicy jak i całego miasta.

2.W zakresie naprawy nawierzchni chodnika

3.Poprawa stanu zieleni miejskiej

4.Wymiana ławek

Wymiana nawierzchni chodnika poprawi bezpieczeństwo przechodniów zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych.


Pełny opis projektu

1.Wymiana nawierzchni chodnika ze zniszczonych płyt chodnikowych na nowe o wymiarze 35/35 wraz z obniżeniem i likwidacją barier w postaci wyniesionych krawężników.

2.lokalizacja ławek

3.Lokalizacja koszy na śmieci

4.Lokalizacja koszy na psie odchody

5.Gospodarka szata roślinną w postaci 3 dużych drzew ,krzewów zielonych.

6.Wykonanie dwóch rabat


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Skwer Szymanowskiego nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy ul. Szymanowskiego i jej przyległych ulic mają daleko do Parku Praskiego. Dla osób niepełnosprawnych jest zbyt trudno przejść do placu Hallera. Niepełnosprawni ruchowo nie mają gdzie usiąść na świeżym powietrzu. Brak bazy miejsca na odpoczynek dla Matek z dziećmi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.chodnik wzdłuż skweru środkowa, część od ul. Namysłowskiej do ul . Dąbrowszczaków, boczne chodniki przy skwerze 200000,00

2.Drzewa duże 3 szt. 3x5000=15000,00

3.ławki duże wygodne 10 szt . 10x 1500=15000,00

4.kosze na śmieci 4 szt. 4x 800=3200,00

5.kosze na psie odchody 3 szt.3x800=2400,00

6.Rabaty 2 szt. 5000,00

7.Krzewy zielone cały rok szt.6 5000,00


Całkowity koszt projektu: 245 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki