Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-05-30 09:17:30
Powrót do projektu
SKRZYDLATY JAR /

Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkówku

status: Zgłoszony


Projekt polega na dodatkowym zazielenieniu terenu Parku Olkówek, który stanie się ptasią zieloną enklawą, promującą opiekę nad miejskimi ptakami. Betonowe ozdobne poidła dla ptaków, nawiązujące do ursynowskich głazów – to wplecenie sztuki w przestrzeń. Część historyczna zakłada umieszczenie tabliczki ze zdjęciami i informacją jak to miejsce wyglądało ponad 40 lat temu.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park - sad Olkówek, obok Olkówek – Park Jurajskii, w pobliżu boisk i bloków przy ul. Puszczyka 14.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowany teren to miejsce, w pobliżu którego przebywa dużo dzieci i młodzieży –

co jest szczególnie istotne dla edukacyjnej części projektu – żeby od najmłodszych lat wyczulać na zwierzęta, które żyja tak blisko nas, potrzebują naszej pomocy i mądrego wsparcia. Proponowany projekt zakłada zadbanie o istniejącą tam zieleń - trawnik, krzaki, drzewa oraz uzupełnienie o zieleń najkorzystniejszą dla ptaków. Umieszczenie dużego karmnika wolnostojącego, kilku dużych ozdobnych betonowych piodeł dla ptaków

i tablicy informacyjnej oraz budek lęgowych dla kawek i domków dla ptaków na drzewach.

Takie ulokowanie projektu – promuje dzielnicę jako pro ekologiczne miejsce otwarte na sztukę, z tradycjami i historią, bo proponujemy tu również tabliczkę informującą o historii tego miejsca ze zdjęciami z początków Ursynowa – kiedy dokładnie tu stała stara cukiernia i dworek. Chcemy stworzyć miejsce przyjazne ludziom i zwierzętom.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • zwierzęta
 • Wszyscy miłośnicy zieleni.
 • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze względu na otwartą przestrzeń, na której projekt będzie realizowany, efekt działań będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających, w sposób nieograniczony – bez względu na wiek oraz niepełnosprawność, non stop.


Pełny opis projektu

Park Olkówek od zawsze był miejscem zamieszkania różnych ptaków. Kiedy wokół nas pojawiają się kolejne apartamentowce, drzewa znikają, miejskie ptaki nie mają się gdzie podziać – chcemy Park Olkówek – przemienić w ptasią enklawę. Dosadzona roślinność będzie stanowić schronienie dla ptaków, a owoce krzaków i drzew będą ich naturalnym pokarmem w czasie zimy. Tablica informacyjna o życiu ptaków miejskich i ich jadłospisie oraz karmnik – to część edukacyjna – która nie tylko będzie zachęcać do zdrowego i rozsądnego karmienia ptaków, ale informować będzie o ich życiu, przyzwyczajeniach, zachowaniu.

Proponujemy umieszczenie trzech dużych ozdobnych kamiennych piodeł dla ptaków. Formą mogą nawiązywać do głazów nażutowych, charakterystycznych dla uliczek Ursynowa. Wykonaniem piodeł mogliby zająć się lokalni artyści.

Projekt łączy w ten sposób ochronę ptaków, dbałość o zieleń, sztukę w przestrzeni oraz edukacje przyrodniczą dotyczącą życia i żywienia ptaków miejskich.

Funkcje te otrzyma dzięki:

- zadbaniu o zieleń, która już znajduje się w tym miejscu

- nasadzeniu zieleni - kwitnących i owocujących krzewów oraz drzewek, których owoce są jadalne dla ptaków: gatunki ognika szkarłatnego, głogi, kalina koralowa, tarnina, rokitnik, derenie, jarzębina, mirabelka, rajska jabłoń.

- postawienie dużego karmnika dla ptaków średnich z wysuwanym spodem

- zainstalowanie trzech dużych ozdobnych betonowych poideł.

- zainstalowanie budek dla kawek i domków dla małych ptaków na drzewach.

- postawienie tablic informacyjnych o ptakach miejskich i ich prawidłowym jadłospisie.

Część historyczna projektu – zakłada: ustawienie niewielkiej szklanej tablicy informacyjnej ze zdjęciami – opisującej – jak to miejsce wyglądało w pierwszych latach istnienia Dzielnicy Ursynów. 40 lat temu, stała tu cukiernia i dworek.

Cały projekt doskonale wpasuje się w ekologiczny, kulturalny, integrujący sąsiedzki klimat tego miejsca – który został niestety utracony.

Realizacja będzie przykładem połączenie ekologi, działań zw. z ochroną ptaków, sztuką w przestrzeni i dbałością o tradycje. Nawiązuje bowiem do pierwotnych założeń osiedla, które wg. twórców Urynowa miało byś przyjazne dla ludzi, bliskie naturze, wtopione w przyrodę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbałość o zieleń i ptaki miejskie. Szacunek dla historii Dzielnicy. Sztuka w przestrzeni publicznej.

Powrót do dawnych założeń twórców naszego osiedla, które zakładały planowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem stosunków społecznych i relacji między człowiekiem, a przyrodą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup i transport roślinności – 10 000 zł :

przykładowe ilości i ceny :

- ognik szkarłatny krzak (40 krzaków) x 17 zł

- głóg krzak (20 krzaków) x 80 zł

- jarzębina około (3 drzewka) x 250 zł

- kalina koralowa (20 krzaków) x 25 zł

- tarnina (50 sadzonek) 75 zł

- rokitnik (100 sadzonek) 100 zł

- derenie (20 krzaków) x 20 zł

projekt i wykonanie zielonej enklawy – 8000 zł

karmnik dla średnich ptaków z wysuwanym spodem + montaż – 2000 zł

5 budek dla kawek + montaż – 600 zł

5 domków dla małych ptaków – 300 zł

tablica informacyjna (ptasia) projekt, wykonanie, montaż – 1500 zł

szklana z nadrukiem tablica informacyjna (historyczna) - projekt, wykonanie, montaż – 1500 zł

3 duże kamienne (lub betonowe) ozdobne poidła dla ptaków + montaż - 12 000 zł

przykłady: http://www.pasiastystworek.pl/2015/08/poideka-dla-ptakow.html

W załącznikach zdjęcia z przykładowymi produktami oraz zdjęcia gołębi jedzących owoce proponowanych krzewów.


Całkowity koszt projektu: 35 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i dbania o karmniki, dolewanie wody

Koszty zadbania o zieleń

Ziarno dla ptaków


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

 • SKRZYDLATY JAR_1.JPG
 • SKRZYDLATY JAR_5.JPG
 • SKRZYDLATY JAR_6.JPG
 • SKRZYDLATY JAR_owoce krzewow jadalne dla ptakow (2).JPG
 • SKRZYDLATY JAR_owoce krzewow jadalne dla ptakow (3).JPG
 • SKRZYDLATY JAR_poidlo (3).JPG
 • SKRZYDLATY JAR_poidlo (4).JPG
 • SKRZYDLATY JAR_tablice szklane historyczne_przykladowe (1).jpg
 • SKRZYDLATY JAR_tablice szklane historyczne_przykladowe (2).jpg
 • SKRZYDLATY JAR_miejsca realizacji.jpg