Autor projektu - zmiany z 2017-03-12 23:35:12
Powrót do projektu

Zielona ulica Glogera – „miejski raj” i wizytówka Starej Ochoty

status: Zgłoszony


Ulica Glogera to „miejski raj”, jak napisał varsavianista Jerzy Majewski. Jest jedną z wizytówek Starej Ochoty, celem wycieczek miłośników Warszawy i turystów odwiedzających stolicę. Eleganckie kamienice z dwudziestolecia międzywojennego – w stylu modernistycznym z elementami art déco – zostały odnowione przez miejscowe spółdzielnie. Teraz czas, by zadbać o tutejszą zieleń.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9830793738365
szerokość geograficzna: 52.2166064622224

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Ulica Zygmunta Glogera

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Glogera jest usytuowana na terenie tzw. Kolonii Lubeckiego, łączy ulicę Mochnackiego z ulicą Wawelską. Należy do zabytkowego obszaru Starej Ochoty, objętego ochroną konserwatorską. Znajduje się w zarządzie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • kultura
 • zabytki
 • turystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi
 • Warszawiacy
 • Ochocianie
 • turyści

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica Glogera stanowi ogólnodostępną przestrzeń publiczną. Korzystają z niej bez żadnych przeszkód zarówno tutejsi mieszkańcy i studenci z sąsiedniego akademika, jak też wszyscy chętni - spacerowicze, miłośnicy Warszawy, turyści. Efektem realizacji projektu będzie wydatne polepszenie estetyki ulicy. Wpłynie to pozytywnie na odbiór tego miejsca i samopoczucie osób odwiedzających je oraz przebywających w nim na co dzień. Wzrośnie dzięki temu znacznie poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a tym samym ogólna jakość życia wszystkich bywalców ulicy Glogera. Piękna zabytkowa uliczka, o kameralnym charakterze, z zadbaną zielenią, będzie jeszcze bardziej niż dotychczas przyciągać uwagę przechodniów oraz miłośników Warszawy i Starej Ochoty.


Pełny opis projektu

W ostatnich latach elewacje wszystkich kamienic wzdłuż ulicy Glogera zostały wyremontowane przez miejscowe spółdzielnie mieszkaniowe. Do tego, aby rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy została ukończona, a cała ulica zyskała nowy blask, brakuje jedynie uporządkowania zieleni. Niestety pod rosnącymi drzewami i krzewami zamiast trawy lub niskopiennych roślin znajdują się dzisiaj wydeptane jałowe klepiska. Ponadto przyuliczne pasy zieleni oraz pasy zieleni wzdłuż ścian domów są ogrodzone tylko częściowo i niejednolicie (wiekowe siatki i płotki kilku różnych rodzajów).Projekt składa się z dwóch elementów:

1) uzupełnienia zieleni poprzez dosadzenie krzewów i roślin kryjących (gatunki: irga błyszcząca, bluszcz pospolity, powojnik Clematis Praecox) w przyulicznych pasach zieleni i pasach zieleni wzdłuż ścian domów – na miejscu obecnych klepisk;

2) jednolitego ogrodzenia (estetyczne barierki żelazne typu warszawskiego, wys. 40 cm) przyulicznych pasów zieleni na całym ich obwodzie – w celu zabezpieczenia zieleni na przyszłość przed zniszczeniem (rozdeptaniem i rozjechaniem).Projekt nie obejmuje:

1) wycinki rosnących już drzew i krzewów, lecz zakłada jedynie uzupełnienie istniejącej zieleni o nowe nasadzenia na miejscu obecnych klepisk;

2) nasadzenia roślin pnących bezpośrednio przy ścianach budynków, tym samym nie grozi pogorszeniem stanu odnowionych elewacji;

3) zmian obecnego kształtu chodników, zwłaszcza ich szerokości;

4) żadnych ingerencji w organizację ruchu na ulicy Glogera, w szczególności nie wpłynie na liczbę i układ miejsc postojowych.Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na estetykę przestrzeni ulicy Glogera dzięki ujednoliceniu ogrodzeń i uzupełnieniu roślinności o gatunki, które sprawdziły się w panujących tutaj trudnych warunkach, związanych z ograniczonym nasłonecznieniem (jak rosnący na części przyulicznego pasa zieleni bluszcz). Wymiana i nawiezienie gleby oraz nowe nasadzenia dodatkowo wpłyną korzystnie również na warunki rozwoju istniejącej już zieleni, użyźniając ziemię i ułatwiając zatrzymywanie wody z opadów atmosferycznych i podlewania, a przez to zapobiegając usychaniu roślin (kilkumiesięczna susza w drugiej połowie 2015 roku doprowadziła do wyschnięcia jednego z najmłodszych rosnących przy ulicy wiązów).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W spacerowniku po Ochocie, wydanym przez „Gazetę Wyborczą” w 2003 roku, Jerzy S. Majewski pisał o ulicy Glogera: „Wszystko jest tu tak, jak trzeba. Dobrze utrzymane domy z zielonymi podwórkami i czystymi klatkami schodowymi. Niebrzydka architektura, skala dużego miasta, a przy tym chodniki równe i oddzielone od jezdni trawnikami”. Przewodnicy często wybierają ją za cel wycieczek. Tutaj miłośnicy Warszawy i turyści zwiedzający stolicę poznają najlepsze osiągnięcia polskiej urbanistyki i architektury okresu międzywojennego. Aby cenione walory ulicy zostały zachowane dla następnych pokoleń i w przyszłości nadal były jedną z wizytówek Starej Ochoty, trzeba dzisiaj szczególnie zadbać o tutejszą zieleń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunkowe dane pomiarowe:

1) długość ulicy – ok. 80 mb

2) powierzchnia przyulicznych pasów zieleni i pasów zieleni wzdłuż ścian domów – ok. 450 mkw

3) łączny obwód przyulicznych pasów zieleni – ok. 300 mbWstępny kosztorys:

1) wymiana gleby i przygotowanie terenu (spulchnienie, nawiezienie): 450 mkw × 15 zł = 6750 zł

2) zasadzenie krzewów i roślin kryjących (irga błyszcząca, bluszcz pospolity, powojnik Clematis Praecox): 450 mkw × 50 zł = 22.500 zł

3) ogrodzenie przyulicznych pasów zieleni: 320 mb × 150 zł = 48.000 złPrzewidywany łączny koszt realizacji projektu: 77.250 zł


Całkowity koszt projektu: 77 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

W pierwszym roku po posadzeniu nowych roślin:

1) pielenie (pięć razy): 450 mkw × 0,5 zł × 5 = 1125 zł;

2) przycinanie krzewów (trzy razy): 160 mb × 1,5 zł × 3 = 720 zł (konieczne, aby irga w formie żywopłotu zachowała zwarty pokrój);

3) podlewanie (około dziesięć razy): 450 mkw × 2 zł × 10 = 9000 zł (faktyczna liczba podlewań i tym samym ich koszt zależą od ilości opadów, względnie długości okresów suszy, które wystąpią w danym roku).Uwaga: w dotychczasowej praktyce podlewaniem, sprzątaniem i bieżącą pielęgnacją niskiej zieleni przy ul. Glogera zgodnie z prawem i zwyczajem zajmują się dozorcy domów stojących przy ulicy, a koszty ponoszą miejscowe spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt nie zakłada rezygnacji z tego – cennego – zaangażowania lokalnej społeczności w dbanie o swoje najbliższe otoczenie ani nie wyklucza go na przyszłość. Szczegóły współpracy między miejskimi służbami zieleni a tutejszymi gospodarzami zostaną omówione na etapie precyzowania szczegółowych sposobów realizacji projektu.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 845,00 zł

ZałącznikiUlica Glogera widok ogólny

 • Obecny stan zieleni.jpg
 • Nowe nasadzenia.jpg
 • Ogrodzenie przylicznych pasów zieleni.jpgJerzy
 • J.S.Majewski o ulicy ul.Glogera.jpg