Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 12:04:23
Powrót do projektu

ZAKUP KSIĄŻEK NOWOŚCI DLA WYPOŻYCZALNI NR 100 , UL. ZWYCIĘZCÓW 46

status: Zgłoszony


ZAKUP 360 NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA WYP. NR 100 UL. ZWYCIĘZCÓW 46

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0673490166664120673490166664
szerokość geograficzna: 52.2332589322555

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA, WYPOŻYCZALNIA NR 100, UL. ZWYCIĘZCÓW 46

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, Wypożyczalnia Nr 100 jest placówką edukacyjno-kulturalną ogólnodostępną. Mogą z niej korzystać osoby zarówno zameldowane w Warszawie, a także osoby zamieszkujące w stolicy czasowo. Podstawą zapisu jest dowód osobisty, leg. studencka lub umowa o pracę. Wypożyczalnia jest czynna 5 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie. pon., śr., pt. – 13.00-19.00; wt. , czw. 10.00-16.00


Pełny opis projektu

Dzięki realizacji projektu Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla będzie mogła zakupić wiele interesujących i wartościowych książek, które wzbogacą księgozbiór. Biblioteka planuje zakup 360 nowości wydawniczych. Pragniemy wyjść naprzeciw różnym potrzebom i zainteresowaniom czytelników, dlatego z pieniędzy uzyskanych dzięki projektowi będą zakupione książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy (np. filozofia, psychologia, medycyna, marketing, fizyka, film i inne) oraz powieści (beletrystyka) dla grup wiekowych. Biblioteka przewiduje systematyczny zakup nowości w ciągu całego roku 2018 z podziałem na 12 miesięcy. Zakup większej ilości nowych tytułów, stanowiłby uzupełnienie okrojonych zakupów z budżetu ogólnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, Wypożyczalnia Nr 100 na koniec 2015 roku zarejestrowała 1563 czytelników i zakupiła 395 książek. W 2016 roku zarejestrowano 1664 osoby i zakupiono 838 książek z pieniędzy budżetowych i budżetu partycypacyjnego, co w przybliżeniu daje szacunkową liczbę ok. 1 czytelnika, który przypada na jedną książkę. Na niektóre tytuły czytelnicy oczekują w kolejce nawet pół roku, pomimo, że korzystają z innych wypożyczalni. Chcemy poprawić statystyki jak również zredukować kolejki, o których mowa była powyżej. Niestety ograniczony budżet nie pozwala na zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz wzbogacanie księgozbioru w wartościowe książki na czym bardzo nam zależy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Planowane zakupy wyglądają następująco:

30 tytułów miesięcznie razy (pomnożone) średnia cena książki 30 zł.

30 sztuk x 30 zł = 900 miesięcznie

30 sztuk x 12 miesięcy = 360 książek

12 m-cy x 900 zł = 10,800 zł ( w skali roku)


Całkowity koszt projektu: 10 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • List intencyjny_Wyp.100_Budżet partycypacyjny.jpg