Autor projektu - zmiany z 2017-03-15 21:45:15
Powrót do projektu
Progi spowalniające

Światła aktywne = dzieci bezpieczne na przejściu dla pieszych

status: Zgłoszony


Zainstalowanie na ul. Rolanda (róg Sternhela) progów spowalniających przy przejściach dla pieszych, Przez te przejścia przechodzą dzieci idąc do szkoły, przedszkola i na plac zabaw. Ulica jest prosta a samochody jadą szybko i zagrażają naszym dzieciom. róg Sternhela (między kanałkiem a ulicy Sternhela) aktywnego przejścia dla pieszych,

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.057534813880920575348138809
szerokość geograficzna: 52.2840518103167542840518103168

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

ul. Rolanda róg Sternhela - trzy przejścia dla pieszych ze znakiem "uwaga dzieci"

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Rolanda róg Sternhela


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica jest dostępna dla wszystkich, każdy będzie zadowolony, gdy bezpiecznie przejdzie na drugą stronę ulicy.


Pełny opis projektu

Wykonanie na ul. Rolanda róg Sternhela 6 progów spowalniających - po dwa przed każdym przejściem dla pieszych - są trzy przejścia(między kanałkiem a ulicy Sternhela) jednego aktywnego przejścia dla pieszych.


Uzasadnienie dla realizacji projektuNajważniejszym uzasadnieniem jest bezpieczeństwo dzieci przechodzących przez ulicę

Przez te przejście przechodzą dzieci idąc do szkoły, przedszkola i na plac zabaw. Ulica jest prosta a samochody jadą szybko i zagrażają naszym dzieciom. Instalacja aktywnego przejścia ratuje życie nie tylko dzieciom ale i osobom starszym.

Rodzicom zależy aby ich pociechy całe i zdrowe doszły do szkoły podstawowej nr 52, lub na nowy plac zabaw, a nie chcą odwiedzać ich na cmentarzu lub w najlepszym przypadku w szpitalu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupu 6 progów zwalniających od 16.200 do 21.000 tyś. zł. Koszt wykonania progów to około 20wykonania jednego aktywnego przejścia dla pieszych to około 60.000 zł.

Cena wykonania 1 m2 progu/ azylu/ wyspy dzielącej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów,

- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu/ azylu/ wyspy z wszystkimi czynnościami pomocniczymi ,

- oznakowanie poziome progujezdni,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętuzainstalowanie i aktywacja.


Całkowity koszt projektu: 41 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Droga do przedszkola i placu zabaw.jpg