Autor projektu - zmiany z 2017-01-20 12:05:20
Powrót do projektu

Uratuj życie: zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy.

status: Zgłoszony


Zakup trzech realistycznych fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę) pozwoli na praktyczne nauczenie się udzielenia pomocy poprzez resuscytację krążeniowo-oddechową osobom w różnym wieku. Możliwość wypożyczania fantomów przez organizacje Dzielnicy Włochy.

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Astronautó Astronautów 17, teren SP227

Istotne informacje o lokalizacji

Fantomy będą dostępne na terenie szkoły Szkoły Podstawowej nr 227. Dostęp w określonych godzinach działania szkoły dla dzieci, ich rodziców, bądź opiekunów prawnych w czasie pozalekcyjnym dziecka na terenie szkoły i po wcześniejszej rezerwacji u opiekuna - możliwość wypożyczania przez zainteresowane organizacje Dzielnicy Włochy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Fantomy na co dzień będą w budynku Szkoły Podstawowej nr 227.

2. Dostęp w czasie pozalekcyjnym dla zainteresowanych będzie na terenie szkoły, w godzinach pracy szkoły, np. 14.00 - 18.30 i rezerwacji u opiekuna fantomów w trakcie trwania roku szkolnego.

3. Fantomy będą udostępniane lokalnej społeczności podczas imprez otwartych szkoły (np. pikniku).

4. Każda chętna organizacja i instytucja naszej dzielnicy (Klub Seniora, stowarzyszenie, harcerze, inne) może pożyczyć fantomy po wcześniejszej ich rezerwacji na podstawie zostawionego dowodu osobistego i kaucji.

5. W przypadku zniszczenia osoba korzystająca z fantomów będzie zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy w wysokości odpowiadającej poniesionej stracie lub do odkupienia fantomów.


Pełny opis projektu

Celem zakupu fantomów jest przeszkolenie wszystkich uczniów szkoły oraz zainteresowanych dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy poprzez właściwe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Proponowane do zakupu fantomy powinny mieć m. in. widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek), szybkie i łatwe do odnalezienia właściwe miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED, możliwość odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, ruchomą żuchwę, widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji, sygnał (np. świetlny – kolorowe diody) informujący prawidłowości częstotliwości uciśnięć. Zakup trzech fantomów o budowie ciała dorosłego, dziecka i niemowlęcia umożliwi naukę resuscytacji osób w różnym wieku i o różnej anatomii.Przykładowe zdjęcia fantomów w załączniku (bez wskazania sprzedawcy).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Każdy z nas może znaleźć się na miejscu wypadku, gdy niezbędne dla uratowania życia będzie wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie. Aby się nauczyć wykonywać prawidłowo resuscytację, konieczne jest przeprowadzenie ćwiczeń na specjalistycznych fantomach. Dzięki przeszkoleniu uczniów oraz zainteresowanych dorosłych zwiększy się w naszym otoczeniu ilość osób potrafiących skutecznie udzielić pierwszej pomocy poprzez właściwie wykonaną resuscytację.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup fantomów 2400 zł

Promocja i oznakowanie projektu: 150 zł (plakat i nalepki na fantomy oraz ich opakowanie)

wszystkie podane kwoty są kwotami brutto


Całkowity koszt projektu: 2 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • fantomy_resuscytacja1.jpg