Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 15:12:01
Powrót do projektu

Akademia talentów. Twórcze spotkania w SP227 i Przedszkolu 175

status: Zgłoszony


„Akademia talentów” to warsztaty rozwijające kreatywność poprzez naukę i działania artystyczne. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci i dorosłych.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.972980856895447
szerokość geograficzna: 52.18445457497051

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

SP 227, ul. Astronautów 17 i Przedszkole 175, ul Astronautów 5, 02-154 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą się odbywać w sali na terenie Szkoły Podstawowej nr 227 i w Przedszkolu 175, ul Astronautów 5,


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci oraz dorośli. Zajęcia będą prowadzone w wydzielonym pomieszczeniu na terenie SP 227 oraz Przedszkola 175, w godzinach popołudniowych.


Pełny opis projektu

Cykl 30 zajęć pozwala uczestnikom w każdym wieku na odkrywanie nowych pasji i twórcze poznawania świata. Podczas spotkań uczestnicy będą rozwijać kompetencje językowe i bawić się słowami (zajęcia polonistyczne i anglistyczne), rozwijać zdolności motoryczne (gry i zabawy ruchowe, działania plastyczne, warsztaty sensoryczne), poznawać ciekawostki o świecie i przyrodzie (eksperymenty i doświadczenia), a także bawić się w tworzenie muzyki. Prowadzącymi zajęcia artystyczne będą wolontariusze-nauczyciele. Planowany cykl spotkań: 20 w szkole i 10 w przedszkolu. W spotkaniu jednorazowo może wziąć udział 20-50 osób, zapisy na zajęcia nie są wymagane. Jedna i ta sama osoba może uczestniczyć w kolejnych zajęciach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bezpłatne zajęcia o różnorodnym profilu umożliwiają uczestnikom na rozwijanie swych pasji i odkrywanie w sobie nowych talentów. Różnorodna formuła spotkań (w formie gier, aktywności ruchowych, działań artystycznych) umożliwia każdemu znalezienie odpowiednich zajęć i odkrycie nowych zainteresowań. Zajęcia realizowane będą po południu, część zajęć może być realizowana w godzinach przedpołudniowych z zaproszeniem uczennic i uczniów z innych włochowskich szkół i przedszkoli, aby dzielić się pomysłami na twórcze działania edukacyjne. Zakupione na potrzeby projektu materiały zostaną przekazane do Szkoły 227 oraz Przedszkola 175. Szkoła Podstawowa nr 227 i Przedszkole 175 udostępni nieodpłatnie sale na prowadzenie zajęć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup materiałów na zajęcia: 500 zł na 1 zajęcia (w tym materiały plastyczne, sportowe, gry edukacyjne, materiały do eksperymentów, instrumenty, etc).

500 zł x 30 spotkań = 15 000 zł

300 zł oznakowanie projektu (nalepki, plakaty)


Całkowity koszt projektu: 15 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki