Autor projektu - zmiany z 2017-01-17 17:46:17
Powrót do projektu

Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów

status: Zgłoszony


Projekt zakłada poprawę przebiegu dróg dla rowerów i budowę brakujących chodników w parku Moczydło.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9528428316116
szerokość geograficzna: 52.2409545595708

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

park Moczydło - między ulicami: Górczewska, Deotymy, Czorsztyńska, Prymasa Tysiąclecia

Istotne informacje o lokalizacji

projekt dotyczy głównie obrzeży parku oraz wejścia do parku w południowo-zachodnim narożniku - patrz załączony rysunek


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park i drogi rowerowe ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Budowa BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW: od figury Jezusa Miłosiernego oraz od przejścia dla pieszych przy Bielskiego.Poprawa PRZEBIEGU DDR:

1) likwidacja odgięcia w południowo-wschodnim narożniku poprzez przesadzenie cisu lub usunięcie krzewu i nasadzenie nowego drzewa (cis ma rozłożyste gałęzie od samej ziemi, co powoduje brak widoczności i zagrożenie)

2) zwiększenie promienia łuku dwóch skrętów przy odgięciu na zachód na wysokości Bielskiego (do minimum 10 m)

3) zamiana wschodniej odnogi DDR równoległej do Deotymy na odcinku Bielskiego-siłownia na ciąg pieszo-rowerowy lub chodnik (wnętrze parku powinno służyć przede wszystkim rekreacji; przy tym odcinku DDR nie ma równoległego chodnika, dlatego często poruszają się nim piesi); w zamian, wytyczenie 10 m łącznika pomiędzy chodnikiem na wysokości Batalionu AK Pięść a siłownią.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z powodu brakujących chodników piesi muszą nadkładać drogi lub używać wydeptanych ścieżek, niewygodnych np. dla wózków czy po deszczu.Źle zaprojektowane drogi rowerowe utrudniają jazdę i powodują konflikty pomiędzy rowerzystami a pieszymi. Ścieżki na obrzeżach parku Moczydło to części ważnych ciągów komunikacyjnych wschód-zachód (Górczewska) oraz północ-południe (Deotymy-Elekcyjna-Ordona), dlatego powinny być bezpieczne i wygodne. Odgięcia ograniczają widoczność i uniemożliwiają jazdę ze stałą prędkością. Cis w południowo-wschodnim narożniku jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ ma rozłożyste gałęzie na wysokości wzroku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przesadzenie krzewu - 15000 zł.

Budowa chodnika - 150 m x 1,5 m szerokości = 225 m2 - około 55000 zł.

Budowa DDR, ok. 20 mb = 10000 zł.

Inne (projekt, zmiana oznakowania) 5000 zł.


Całkowity koszt projektu: 85 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • park.PNG