Autor projektu - zmiany z 2017-01-14 11:40:14
Powrót do projektu

Emisja lokalnej waluty - kennedy, jako biletów komunikacji na przejazdy turystyczne o kabackiej wartości jednego gramu srebra każdy.

status: Zgłoszony


k

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

k

Istotne informacje o lokalizacji

k


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

k


Pełny opis projektu

k


Uzasadnienie dla realizacji projektu

k


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

k


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki