Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-09 12:53:09
Powrót do projektu

Ogródki publicznych przedszkoli dostępne po godzinach otwarcia i w weekendy dla wszystkich dzieci.

status: Zgłoszony
k


Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

k

Istotne informacje o lokalizacji

k


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

k


Pełny opis projektu

k


Uzasadnienie dla realizacji projektu

k


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

k


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki