Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-03-31 12:15:31
Powrót do projektu

Ogródki publicznych przedszkoli dostępne po godzinach otwarcia i w weekendy dla wszystkich dzieci.

status: Zgłoszony


Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw. Placami przedszkolnymi ma zarządzać Burmistrz i udostępniac udostępniać je przedszkolom, a czasem mieszkańcom.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Publiczne przedszkola zlokalizowane w obszarze Ursynowa Wysokiego Południowego

Istotne informacje o lokalizacji

k


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne dla wszystkich wieczorami w dni robocze a w weekendy, święta i wakacje cały dzień.


Pełny opis projektu

Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

dodatkowe sprzątanie i konserwacja


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki