Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-02 13:39:02
Powrót do projektu

Ogródki publicznych przedszkoli dostępne po godzinach otwarcia i w weekendy dla wszystkich dzieci.

status: Zgłoszony


Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ursynów Zielony

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów Zielony

Publiczne przedszkola zlokalizowane w obszarze Ursynowa Zielonego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne dla wszystkich wieczorami w dni robocze a w weekendy, święta i wakacje cały dzień.


Pełny opis projektu

Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Piękne, bardzo drogie ogródki stoją puste, a dzieciaki tłoczą się na ogólnodostępnych placach zabaw.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10000 na sprzątanie i konserwację


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki