Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 20:12:23
Powrót do projektu

Kolejne 1000 drzew i krzewów rozdanych mieszkańcom do zasadzenia. Szczególnie nisko rosnących by skutecznie oczyszczały powietrze.

status: Zgłoszony
k


Mieszkańcy sami w czynie społecznym bez zbędnych formalności posadzą drzewa i krzewy na swoich działkach i działkach spółdzielni, szkół, wspólnot,....

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

k Ursynów Północny

Istotne informacje o lokalizacji

k

Ursynów Północny


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

kk

Ogólnodostępny


Pełny opis projektu

k

Projekt zakłada wyłącznie zakup i rozdanie sadzonek, oraz pomoc w zorganizowaniu się spontanicznym i oddolnym mieszkańców.Projekt nie zakłada sadzenia czegokolwiek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

k

Wsparcie dla inicjatyw oddolnych, integracja mieszkańców i wzrost zielenie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

k

Koszt sadzonek, instrukcji i rozdania ich.


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki