Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-02 13:32:02
Powrót do projektu

Mieszkańcy Kabat wspólnie projektują i budują prototyp pojazdu SmartCyti na otwartej licencji. Elektryka, jednośladowego, zabudowanego.

status: Zgłoszony


To ma być pojazd przyszłości, który rozwiąże problem korków, spalin, ogromnych kosztów komunikacji i spowoduje likwidację zbiorkomu.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Kabaty - miejsce spotkań przy ulicy

Istotne informacje o lokalizacji

Kabaty - miejsce spotkań przy ulicy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny, każdy może może uczestniczyć w pracach.


Pełny opis projektu

Tworzymy projekt na otwartej licencji pojazdu zabudowanego napędzanego elektrycznie i opcjonalnie siłą mięśni. Najlepiej dla 3 ludzi.

Projekt wykonają w czynie społecznym mieszkańcy Kabat, a potem wykonamy prototyp.Wszystkie prace będą wykonywane na otwartej licencji. W ramach promocji - projekt pojazdu będzie udostępniony dla wszystkich w Internecie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Korki, smog, marnotrawstwo 5 Gpln rocznie na zbiorkom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Damy radę!

- koordynacja projektu - 8 000 zł

- zakup materiałów - 23 000 zł

- materiały informacyjno-promocyjne - 4 000 zł

- wykonanie prototypu - 10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki